Skip to main content

Ultraljudsguidat ESP-block

Ultraljudsguidat Erector Spinae Plane Block – En modern och brett täckande behandlingsform för smärta i rygg, nacke och bröstkorg.

boka-direkt-recensioner-metodica
Monica Susi
Monica Susi
2024-04-19
Niklas är otroligt noggrann i sitt arbete och intresserad att hjälpa till på bästa sätt. Kan verkligen rekommendera honom!
Paul Moore
Paul Moore
2024-04-05
Väldigt utförlig, noggrann och pedagogisk undersökning. Väldigt lyhört och varmt bemötande också! Kan stark rekommenderar Niklas!
Annie Fried
Annie Fried
2024-03-26
Efter 3 1/2 månad av ständiga smärtor fick jag äntligen hjälp som gjorde nytta( fick tabletter av en annan läkare som inte hjälpte ett dugg)Niklas är noggrann och väldigt skicklig.Rekommenderar honom varmt.
Aster Demeke-Hansson
Aster Demeke-Hansson
2024-03-24
En läkare som ser hela sjukdomsbilden, lyssnar ordentligt på patienten, och genomför en grundlig undersökning utan att skynda sig till slutsats. Hans uttalanden har gett mig en hel del kunskap och råd om hur jag ska gå till väga för att få rätt diagnos och behandling. Dr. Niklas är en läkare som jag absolut kan varmt rekommendera.
Anders Lundqvist
Anders Lundqvist
2024-03-21
Söker hjälp hos Niklas för en ”second opinion” gällande mina höft/ben smärtor. Professionellt bemötande. Efter grundlig undersökning ger han tydlig feedback på tänkbar alternativ grundorsak till mina problem (utan att ifrågasätta diagnos satt av smärtläkarna på KS) samt hur vi kan gå vidare för att verifiera dessa.
Jan Erik Granberg
Jan Erik Granberg
2024-03-10
Kan klart rekommendera, proffsig, kunnig och bryr sig
Steffe
Steffe
2024-03-09
Snabbt och enkelt att få en tid bokad. Besöket infriade alla mina förväntningar, med en tydlig diagnos och förslag på behandling. Mycket professionellt och vänligt bemötande. Rekommenderas
Dan Albertsson
Dan Albertsson
2024-03-06
Mycket bra bemötande. Lugn och metodisk undersökning och analys av mitt tillstånd samt adekvat insatta åtgärder. Rekommenderar verkligen denna mottagning.

Ultraljudsguidat terapeutiskt ESP-block

Ultraljudsguidat Erector Spinae Plane Block (ESPB) är en innovativ teknik för behandling av kronisk smärta. Metoden presenterades första gången i en vetenskaplig tidskrift 2016. Metoden innebär att ett lokalt bedövningsmedel med hjälp av ultraljudsguidning injiceras i det fasciala utrymmet under erector spinae muskulturen på olika nivåer i rygg och nacke. Moden syftar till att blockera smärta från att nå det centrala nervsystemet. Mekanismen för smärtlindring med ESPB är inte helt klarlagd men det antas att det lokala bedövningsmedlet sprider sig och når de spinala nervrötterna, vilket blockerar transmissionen av smärtimpulser. Detta kan resultera i minskad inflammation, normalisering av nervfunktion och temporär lindring av kronisk smärta.

Evidence suggests that local anesthetic can and does spread into the thoracic paravertebral space, which was initially proposed as the primary mechanism of action of the ESP block, with some studies suggesting that an epidural spread is also possible [36]. This is due to the posterior thoracolumbar fascia and inter-transverse connective tissue complex, which is perforated by branches of the dorsal rami and accompanying blood vessels, allowing local anesthetic to track into the paravertebral space gradually.

Cutaneous sensory loss is also not always consistent, calling into question blockade of the ventral rami within the paravertebral space as the underlying mechanism of analgesia [40]. While initial attention was given to its effects on the ventral rami of spinal nerves, it is now clear that the physical spread of local anesthetic associated with the ESP block also affects the dorsal rami, which innervates the spine and paravertebral tissues [41].
The spread of local anesthetic in the lumbar spine is different from that in the thoracic spine due to anatomical differences. However, studies have shown that the injectate can spread to the anterior aspect of the transverse processes and posteromedial border of the psoas muscle, with staining of the spinal nerves in many cases [42]. In the cervical spine, injection at the C6 and C7 level consistently produced staining of the nerve roots that innervate the shoulder girdle [43].
While it has been suggested that the clinical effects of the ESP block are primarily due to an isolated blockade of the lateral cutaneous branches, there is ample clinical evidence that local anesthetic remains around erector spinae muscles and it probably does not reach the lateral cutaneous branches [38].

 

Indikationer för ESPB för behandling av kronisk smärta ökar fortlöpande i takt med att nya studier presenteras:

Postoperativ smärta

Cancerrelaterad smärta

Neuropatisk smärta

Kronisk ryggsmärta.

Studier har rapporterat förbättringar i smärtintensitet, livskvalitet och fysisk funktion hos patienter som har genomgått ESPB.

ESPB är en minimalt invasiv procedur som kan utföras under lokalbedövning eller med lätta sedativa, vilket minskar risken för komplikationer. Många patienter rapporterar omedelbar smärtlindring efter ESPB, vilket kan bidra till förbättrad livskvalitet och funktion. Eftersom lokalbedövningen är i låg koncentration och  lokaliserad till det specifika området minskar risken för systemiska biverkningar. Trots dess potentiella fördelar finns det vissa risker och komplikationer associerade med ESPB, såsom infektion, blödning, obehag på injektionsstället och potentiell skada på närliggande strukturer.

Erbjuder ESPB en lovande alternativ för patienter som lider av kronisk smärta och inte har svarat väl på traditionella behandlingsmetoder. Det är viktigt att diskutera fördelar, risker och förväntade resultat noggrant med en specialist inom smärtlindring innan man beslutar sig för att genomgå behandlingen.

 Läs mer under:

När det gäller behandlingseffekt av ultraljudsguidade hyaluronsyrainjektioner jämfört med andra ultraljudsguidade injektioner som kortisoninjektioner och plasmakoncentrat har resultaten varit blandade. Vissa studier har visat liknande effektivitet mellan behandlingsmetoderna medan andra har funnit fördelar med hyaluronsyra i vissa patientgrupper. För att öka sannolikheten för ökad behandlingseffekt kan hyaluronsyrainjektion kombineras med andra former av ultraljudsguidade interventioner med andra verkningsmekanismer.

Läs mer under:

Som patient ska du alltid eftersträva att din hyaluronsyrainjektion utförs med direkt ultraljudsguidning och av en erfaren läkare.

Kontakta Metodica Specialistläkare om du är intresserad av behandling med ultraljudsguidad hyaluronsyrainjektion. För fördjupad information hänvisas till bifogad referenslista.

Niklas

Dr Niklas Wångdahl

Niklas är specialistläkare i allmänmedicin, har nära 20 års erfarenhet av smärtutredning, smärtlindring och behandling av ryggsmärta/ischias. Välkommen att boka tid i dag för utredning och behandling i Stockholm.

Kontaktformulär

Har du frågor eller funderingar?

  Referenslista

  Peck J, Slovek A, Miro P, Vij N, Traube B, Lee C, Berger AA, Kassem H, Kaye AD, Sherman WF, Abd-Elsayed A. A Comprehensive Review of Viscosupplementation in Osteoarthritis of the Knee. Orthop Rev (Pavia). 2021 Jul 10;13(2):25549.

  Hermans J, Bierma-Zeinstra SMA, Bos PK, Niesten DD, Verhaar JAN, Reijman M. The effectiveness of high molecular weight hyaluronic acid for knee osteoarthritis in patients in the working age: a randomised controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2019 May 7;20(1):196.

  Altman RD, Manjoo A, Fierlinger A, Niazi F, Nicholls M. The mechanism of action for hyaluronic acid treatment in the osteoarthritic knee: a systematic review. BMC Musculoskelet Disord. 2015 Oct 26;16:321.

  Migliore A, Procopio S. Effectiveness and utility of hyaluronic acid in osteoarthritis. Clin Cases Miner Bone Metab. 2015 Jan-Apr;12(1):31-3.

  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Frågor och svar om besluten att utesluta läkemedel med hyaluronsyra, 100317. Mars 2010.