Skip to main content

Träning och Rehabilitering

 
Metodica Specialistläkare kan ofta erbjuda effektiv interventionell smärtlindring vilket möjliggör att patienten kommer vidare i sin rehabiliteringsprocess.

Systematiska och riktade rehabiliteringsinsatser/fysioterapi är för många smärttillstånd en viktig komponent för långsiktig smärtfrihet. En framgångsrik rehabilitering förutsätter dock att rätt diagnos behandlas och att patienten är tillräckligt smärtlindrad att kunna genomföra riktad träning. Smärtstillande medicinering i form av tabletter eller plåster är ofta otillräcklig och ger inte sällan oönskade biverkningar. Detta kan medföra att patienten inte kommer vidare i sin rehabiliteringsprocess och i värsta fall utvecklar nya smärtor pga kompensatorisk överbelastning. Vissa smärttillstånd mår dessutom bättre av en tids avlastning före progressiv upptrappning till ett normalt belastningsmönster.