Knäbesvär

Om knäbesvär

Smärta i och omkring knäleden är mycket vanligt. Exempel på orsaker till knäsmärta är ledbesvär som t ex artros, stel ledkapsel, olika former av slemsäckinflammationer, ligamentsmärta, senenfästessmärta, meniskskador. Olika former av nervinklämningar (entrapments) är vanliga kring knäleden och kan också vara en orsak till smärta. Ibland kan knäsmärta bero på refererad smärta från rygg, bäcken eller höft.

 

Fysioterapi eller andra paramedicinska behandlingsmetoder har ofta provats utan tillräcklig behandlingseffekt eller så är smärtan i sig ett hinder för att påbörja en riktad paramedicinsk rehabilitering.

 

Smärta i och omkring knäleden har ofta likartade symptom men olika bakomliggande orsaker. I en utredningsfas är det därför A och O att arbeta metodiskt, utföra en bred klinisk undersökning, känna igen typiska smärtmönster.

Därefter försöker man bekräfta eller förkasta dessa misstankar med t ex ultraljudsguidade diagnostisk blockader eller behandlingar.

Ultraljudsundersökning eller annan bilddiagnostisk undersökning kan ibland leda utredningen framåt.

Hur behandlas knäbesvär?

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att utreda och framgångsrikt behandla olika former av knäsmärta. Beroende på besvärets art så kan behandlingen se olika ut. Ibland är riktad fysioterapi den bästa behandlingen, ibland är en ultraljudsguidad injektion med kortison eller hyaluronsyra att föredra.

Ett vanligt förekommande besvär är smärta på grund av knäledsartros. Smärta på grund av mild till måttlig artros svarar ofta bra på riktad fysioterapi med eller utan kompletterande smärtstillande injektioner i form av kortison, hyalyronsyra eller glukoslösning. Vi svåra fall av artrossmärta där patienter väntar på knä-protes operation kan neuromodulerande behandling av knäledens kapselnerver vara ett behandlingsalternativ.

Dr Niklas Wångdahl, specialistläkare i allmänmedicin, har nära 20 års erfarenhet av smärtutredning, smärtlindring och hälsena smärta behandling och får fina omdömen från många nöjda patienter. Välkommen att boka tid i dag för utredning och behandling av smärta i hälsenan.

Har du frågor eller vill boka en tid?