Skip to main content

Ultraljudsguidad kortisoninjektion

Ultraljudsguidad kortisoninjektion – Beprövad behandling vid lokala smärttillstånd i rörelseapparaten.

boka-direkt-recensioner-metodica
Monica Susi
Monica Susi
2024-04-19
Niklas är otroligt noggrann i sitt arbete och intresserad att hjälpa till på bästa sätt. Kan verkligen rekommendera honom!
Paul Moore
Paul Moore
2024-04-05
Väldigt utförlig, noggrann och pedagogisk undersökning. Väldigt lyhört och varmt bemötande också! Kan stark rekommenderar Niklas!
Annie Fried
Annie Fried
2024-03-26
Efter 3 1/2 månad av ständiga smärtor fick jag äntligen hjälp som gjorde nytta( fick tabletter av en annan läkare som inte hjälpte ett dugg)Niklas är noggrann och väldigt skicklig.Rekommenderar honom varmt.
Aster Demeke-Hansson
Aster Demeke-Hansson
2024-03-24
En läkare som ser hela sjukdomsbilden, lyssnar ordentligt på patienten, och genomför en grundlig undersökning utan att skynda sig till slutsats. Hans uttalanden har gett mig en hel del kunskap och råd om hur jag ska gå till väga för att få rätt diagnos och behandling. Dr. Niklas är en läkare som jag absolut kan varmt rekommendera.
Anders Lundqvist
Anders Lundqvist
2024-03-21
Söker hjälp hos Niklas för en ”second opinion” gällande mina höft/ben smärtor. Professionellt bemötande. Efter grundlig undersökning ger han tydlig feedback på tänkbar alternativ grundorsak till mina problem (utan att ifrågasätta diagnos satt av smärtläkarna på KS) samt hur vi kan gå vidare för att verifiera dessa.
Jan Erik Granberg
Jan Erik Granberg
2024-03-10
Kan klart rekommendera, proffsig, kunnig och bryr sig
Steffe
Steffe
2024-03-09
Snabbt och enkelt att få en tid bokad. Besöket infriade alla mina förväntningar, med en tydlig diagnos och förslag på behandling. Mycket professionellt och vänligt bemötande. Rekommenderas
Dan Albertsson
Dan Albertsson
2024-03-06
Mycket bra bemötande. Lugn och metodisk undersökning och analys av mitt tillstånd samt adekvat insatta åtgärder. Rekommenderar verkligen denna mottagning.
Niklas

Dr Niklas Wångdahl

Niklas är specialistläkare i allmänmedicin, har nära 20 års erfarenhet av smärtutredning, smärtlindring och behandling av ryggsmärta/ischias. Välkommen att boka tid i dag för utredning och behandling i Stockholm.

Ultraljudsguidad kortisoninjektion – Beprövad behandlingsmetod vid smärta i rörelseapparaten.

Kortisoninjektioner har använts som behandling mot olika former av smärta i rörelseapparaten sedan 1940-talet. Metoden är välbeprövad och kan ofta ge snabb och god lindring mot olika typer av smärttillstånd. Kortison verkar antiinflammatoriskt via flera olika mekanismer men även direkt smärtlindrande genom direkt hämning av små smärtnerver (C-fibrer). Kortison är ett samlingsnamn för en grupp läkemedel som alla är glukokortikoider/steroidhormoner och utgör olika kraftfulla varianter av den kroppsegna kortisolproduktionen som sker i binjurarna. Kortisonpreparat ska därför som alla andra läkemedel ges med omdöme och i minsta möjlig effektiva dos för optimerad effekt. Ultraljudsguidad kortisoninjektion ges ofta uppblandat med lokalbedövningsmedel. Orsaken till detta är att få en större volym och spridning av injektionslösningen samt att få en snabb smärtlindring under och efter injektionen. Kortisonpreparat kan delas in i partikulära och icke-partikulära. Partikulära kortisonpreparat har ett mjölkigt utseende pga små  kristaller som syftar till att öka långtidseffekten hos kortisonpreparatet efter injektion. Icke-partikulära kortisonpreparat ser ut som vatten då det saknar större kristaller och används vid vissa typer av spinala injektioner av säkerhetsskäl.

Vanliga indikationer för ultraljudsguidad kortiosninjektion:

 • Ledinflammationer pga t ex artros eller artrit i större och mindre leder.
 • Frozen shoulder (adhesiv kapsulit).
 • Bursiter, slemsäcksinflammationer.
 • Tendovaginiter (sensikdeinflammationer).
 • Nerventrapments runt smärtande och inflammerade nerver, tex i nacke och rygg i samband pga diskbråck och stenos men även vid t ex meralgia paresthetica.
 • Olika former av spinala injektioner i rygg och nacke.
 • Muskelinflammationer/triggerpunkter.

I likhet med all annan interventions-/injektionsbehandling gäller det att man före påbörjad behandling identifierar rätt smärtgivande struktur samt att interventionen når sitt planerade mål. En förutsättning för detta är att man före påbörjad behandling gör en noggrann och systematisk utredning av bakomliggande smärtorsak, inte sällan med hjälp av ultraljudsguidade diagnostiska blockader. För att vara säker på att injektionen når sitt mål krävs någon form av bilddiagnostisk övervakning, i första hand ultraljud som i realtid kan identifiera både nålspets, målstruktur samt att själva injektionslösningen verkligen når sitt mål.

Läs mer under:

Nackdelen med kortisonbehandling är att den i större dos kan medverka till vävnadsnedbrytning och en rubbad egenproduktion av kortisol från binjurarna. Övergående blodsockerstegring dygnen efter injektion är normalt. Det är inte ovanligt med ökad smärta undr några dagar efter behandling sk flare. Flush i ansikte och ökad eufori tillhör lite ovanligare biverkningar. Det är fr a långvarig kortisonbehandling i tablettform med hög systemisk effekt som ökar risken för allvarligare biverkningar. Vid ultraljudsguidade och dosanpassade kortiosninjektioner uppnås en hög lokal och lägre systemisk effekt vilket möjliggör att behandlingen kan upprepas med återkommande intervall utan stor risk för biverkningar. Dock kan även lokala kortisoninjektioner verka vävnadsnedbrytande och kortisoninjektioner i t ex senstrukturer bör i möjligaste mån undvikas.  

För många patienter och vårdgivare ses kortisoninjektion som en sista utväg då det istället skulle kunna ses som en tidigt insatt behandling för att snabbt kunna normalisera funktion och tillgodogöra sig rehabinsatser i form av t ex fysioterapi eller naprapatbehandling. Ett sätt att optimera behandlingen med kortisoninjektioner är att upprepa behandlingen med reducerad dos i ett förbättrat läge för att uppnå en mer långvarig och stabil smärtlindring. (Planerad ”eftersläckning ” av inflammationen/smärtområdet). Ultraljudsguidade kortisoninjektioner kan användas som enskild behandling men även som en del i en kombinationsbehandling av olika smärttillstånd för att kunna dra nytta av olika verkningsmekanismer. T ex kan ultraljudsguidade kortisoninjektioner användas tillsammans med pulserad radiofrekvensbehandling och injektion av hyaluronsyra för att potentiera den smärtlindrande effekten.

Läs mer under:

Som patient ska du alltid eftersträva att din kortisoninjektion utförs med direkt ultraljudsguidning och av en erfaren läkare. Flera studier har visat att blinda kortisoninjektioner ofta missar sitt mål och kräver större dos för att vara effektiva.

Kontakta Metodica Specialistläkare om du är intresserad av behandling med ultraljudsguidad kortisoninjektion.

För fördjupad information hänvisas till bifogad referenslista.

 

 

 

 

Kontaktformulär

Har du frågor eller funderingar?

  Referenslista

  Fang WH, Chen XT, Vangsness CT Jr. Ultrasound-Guided Knee Injections Are More Accurate Than Blind Injections: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Arthrosc Sports Med Rehabil. 2021 Jun 26;3(4):e1177-e1187.

  Kumar Sahu A, Rath P, Aggarwal B. Ultrasound-guided injections in musculo-skeletal system – An overview. J Clin Orthop Trauma. 2019 Jul-Aug;10(4):669-673.

  Raeissadat SA, Rayegani SM, Langroudi TF, Khoiniha M. Comparing the accuracy and efficacy of ultrasound-guided versus blind injections of steroid in the glenohumeral joint in patients with shoulder adhesive capsulitis. Clin Rheumatol. 2017 Apr;36(4):933-940.

  Stephens MB, Beutler AI, O’Connor FG. Musculoskeletal injections: a review of the evidence. Am Fam Physician. 2008 Oct 15;78(8):971-6. PMID: 18953975.