Skip to main content

Ultraljudsguidad hyaluronsyrainjektion

Ultraljudsguidad injektion med hyaluronsyra – En icke-farmakologisk behandling av mild till måttlig artros.

boka-direkt-recensioner-metodica
Monica Susi
Monica Susi
2024-04-19
Niklas är otroligt noggrann i sitt arbete och intresserad att hjälpa till på bästa sätt. Kan verkligen rekommendera honom!
Paul Moore
Paul Moore
2024-04-05
Väldigt utförlig, noggrann och pedagogisk undersökning. Väldigt lyhört och varmt bemötande också! Kan stark rekommenderar Niklas!
Annie Fried
Annie Fried
2024-03-26
Efter 3 1/2 månad av ständiga smärtor fick jag äntligen hjälp som gjorde nytta( fick tabletter av en annan läkare som inte hjälpte ett dugg)Niklas är noggrann och väldigt skicklig.Rekommenderar honom varmt.
Aster Demeke-Hansson
Aster Demeke-Hansson
2024-03-24
En läkare som ser hela sjukdomsbilden, lyssnar ordentligt på patienten, och genomför en grundlig undersökning utan att skynda sig till slutsats. Hans uttalanden har gett mig en hel del kunskap och råd om hur jag ska gå till väga för att få rätt diagnos och behandling. Dr. Niklas är en läkare som jag absolut kan varmt rekommendera.
Anders Lundqvist
Anders Lundqvist
2024-03-21
Söker hjälp hos Niklas för en ”second opinion” gällande mina höft/ben smärtor. Professionellt bemötande. Efter grundlig undersökning ger han tydlig feedback på tänkbar alternativ grundorsak till mina problem (utan att ifrågasätta diagnos satt av smärtläkarna på KS) samt hur vi kan gå vidare för att verifiera dessa.
Jan Erik Granberg
Jan Erik Granberg
2024-03-10
Kan klart rekommendera, proffsig, kunnig och bryr sig
Steffe
Steffe
2024-03-09
Snabbt och enkelt att få en tid bokad. Besöket infriade alla mina förväntningar, med en tydlig diagnos och förslag på behandling. Mycket professionellt och vänligt bemötande. Rekommenderas
Dan Albertsson
Dan Albertsson
2024-03-06
Mycket bra bemötande. Lugn och metodisk undersökning och analys av mitt tillstånd samt adekvat insatta åtgärder. Rekommenderar verkligen denna mottagning.

Ultraljudsguidad ledinjektion med hyaluronsyra

 

Hyaluronsyra är en naturligt förekommande polysackarid (sockermolekyl) som är extermt hydrofil (vattenbindande) och kan binda upp till 1000 gånger sin egen vikt i vatten. Hyaluronsyra spelar därför en central roll i att bibehålla fuktighet, elasticitet och minskad friktion i olika typer av vävnader. I kroppen återfinns hyaluronsyra framför allt i hud, bindväv, ögon och i ledvätska. I leder fungerar hyaluronsyra som ett naturligt smörjmedel och stötdämpare. Hyaluronsyra bidrar till att minska friktionen mellan ledytor och underlättar rörlighet. Hyaluronsyra spelar också en roll i sårläkning genom att främja vävnadstillväxt och reparationsprocesser. På grund av dess unika egenskaper har hyaluronsyra blivit populär både inom medicinsk och estetisk behandling.

Injektionsbehandling med hyaluronsyra för symptomgivande artros har funnits som ett behandlingsalternativ sedan 1980-talet. I Sverige gick behandlingen tidigare under begreppet ”tuppkamsinjektion” då de första hyaluronsyrapreparaten utvanns ur just tuppkammar. Det engelska begreppet är ”Viscosupplementation”. Den första generationens hyalyronsyrapreparat var instabila och kortlivade och krävde upprepade och täta injektioner för bibehållen effekt. Hyaluronsyra är jämfört med andra injektionssubstanser ett relativt dyrt preparat. Pga höga kostnader och relativ låg kostnadseffektivitet i jämförelse med t ex intraartikulära kortisoninjektioner tog Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) år 2010 bort den skattefinansierade subventionen för hyaluronsyrapreparat.

På senare år har moderna hyaluronsyrapreparat med hög molekylärvikt och korslänkning börjat användas inom artrosbehandling. Moderna hyaluronsyrapreparat är mer stabila mot nedbrytning efter ledinjektion och ger därför en ökad effektduration. Hyaluronsyra utövar sin behandlingseffekt via främst mekaniska egenskaper och klassas därför inte som ett läkemedel utan som en medicinteknisk produkt. I dag finns ett flertal olika fabrikat på marknaden av korslänkade hyaluronsyrapreparat med hög molekylvikt som har likvärdig funktion och verkningstid. Vid mild till måttlig symptomgivande artros kan en ultraljudsguidad intraartikulär injektion ge god smärtlindring och ökad funktionsförmåga under 6-12 månader. Biverkningar är ovanliga och kan inkluderar rodnad, svullnad och obehag vid injektionsstället. Allergiska reaktioner är sällsynta men kan förekomma.

I likhet med all annan interventions-/injektionsbehandling gäller det att man före påbörjad behandling identifierar rätt smärtgivande struktur samt att interventionen når sitt planerade mål. En förutsättning för detta är att man före påbörjad behandling gör en noggrann och systematisk utredning av bakomliggande smärtorsak, inte sällan med hjälp av ultraljudsguidade diagnostiska blockader. För att vara säker på att injektionen når sitt mål krävs någon form av bilddiagnostisk övervakning, i första hand ultraljud som i realtid kan identifiera både nålspets, målstruktur samt att själva injektionslösningen verkligen når sitt mål. 

Läs mer under:

När det gäller behandlingseffekt av ultraljudsguidade hyaluronsyrainjektioner jämfört med andra ultraljudsguidade injektioner som kortisoninjektioner och plasmakoncentrat har resultaten varit blandade. Vissa studier har visat liknande effektivitet mellan behandlingsmetoderna medan andra har funnit fördelar med hyaluronsyra i vissa patientgrupper. För att öka sannolikheten för ökad behandlingseffekt kan hyaluronsyrainjektion kombineras med andra former av ultraljudsguidade interventioner med andra verkningsmekanismer.

Läs mer under:

Som patient ska du alltid eftersträva att din hyaluronsyrainjektion utförs med direkt ultraljudsguidning och av en erfaren läkare.

Kontakta Metodica Specialistläkare om du är intresserad av behandling med ultraljudsguidad hyaluronsyrainjektion. För fördjupad information hänvisas till bifogad referenslista.

Niklas

Dr Niklas Wångdahl

Niklas är specialistläkare i allmänmedicin, har nära 20 års erfarenhet av smärtutredning, smärtlindring och behandling av ryggsmärta/ischias. Välkommen att boka tid i dag för utredning och behandling i Stockholm.

Kontaktformulär

Har du frågor eller funderingar?

  Referenslista

  Peck J, Slovek A, Miro P, Vij N, Traube B, Lee C, Berger AA, Kassem H, Kaye AD, Sherman WF, Abd-Elsayed A. A Comprehensive Review of Viscosupplementation in Osteoarthritis of the Knee. Orthop Rev (Pavia). 2021 Jul 10;13(2):25549.

  Hermans J, Bierma-Zeinstra SMA, Bos PK, Niesten DD, Verhaar JAN, Reijman M. The effectiveness of high molecular weight hyaluronic acid for knee osteoarthritis in patients in the working age: a randomised controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2019 May 7;20(1):196.

  Altman RD, Manjoo A, Fierlinger A, Niazi F, Nicholls M. The mechanism of action for hyaluronic acid treatment in the osteoarthritic knee: a systematic review. BMC Musculoskelet Disord. 2015 Oct 26;16:321.

  Migliore A, Procopio S. Effectiveness and utility of hyaluronic acid in osteoarthritis. Clin Cases Miner Bone Metab. 2015 Jan-Apr;12(1):31-3.

  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Frågor och svar om besluten att utesluta läkemedel med hyaluronsyra, 100317. Mars 2010.