Skip to main content

Nätintegritetspolicy och Privacy Policy

Senast uppdaterad: 2023-11-10

Metodica Specialistläkare AB respekterar din personliga integritet. Nedan kan du läsa vilken slags information vi samlar in från vår webbplats och hur vi hanterar och använder denna information.

Ansvarig

Metodica Specialistläkare AB, org.nr 559021-9407, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i samband med användning av vår webbplats, om inget annat anges i samband med registrering av personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Har frågor eller synpunkter på behandlingen av personuppgifter i samband med användningen av vår webbplats är du välkommen att kontakta oss på info@metodicaspecialistlakare.se

Informationsinsamling och användning

Då du besöker vår webbplats kan vi komma att samla in information från dig som besökare. Vi behandlar endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla en fungerande webbplats och för att kunna hantera webbplatsens innehåll och tjänster.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i din webbläsare i samband med besöket på webbplatsen. Cookies gör att webbläsaren identifieras unikt när webbplatsen återbesöks. Vi använder cookies för att vår webbplats ska fungera och vara mer användarvänlig. Vi använder cookies som tillåter analys av hur webbplatsen används och för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och webbplatsens innehåll. Vi kan också komma att använda cookies för annonser.

Cookies kan användas för att samla in IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt kopplade till dig. Den lagliga grunden för behandling av nödvändiga cookies är berättigat intresse. För övriga cookies är samtycke den lagliga grunden. Samtycket lämnar du i vår cookiebanner. Du kan när som helst ändra dina val i vår cookiebanner, eller på sidan om cookies som du hittar i sidfoten.

Temporära cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Permanenta  cookies lagras på din enhet för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen. Även permanenta cookies tas bort automatiskt efter en viss tid. Redan sparade cookies kan när som helst raderas. Du kan aktivt radera cookies i din webbläsare under menyn ”Alternativ” eller ”Inställningar” eller via alternativet ”Hjälp” för mer information. Om du väljer att blockera alla cookies kan detta påverka åtkomsten till vår webbplats.

Cookies från tredje part används. I och med det kan dina personuppgifter komma att behandlas i ett land utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Nivån på det rättsliga skyddet för personuppgifter kan skilja sig åt i dessa länder och inte ge samma skyddsnivå som dataskyddslagstiftning i EU/EES. Vid en sådan överföring kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att hålla din information säker. Du kan kontakta oss om du har några frågor om de åtgärder som vidtagits för att skydda dina personuppgifter som överförs utanför EU/EES.

Kontakter

Då du kontaktar oss med en frågeställning via kontaktformulär eller e-post och tillhandahåller oss person-/kontaktuppgifter så kommer dessa uppgifter enbart användas för att kunna besvara/hantera dina frågeställningar. Personuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen. Den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse.

Tredjepartstjänster

Vi kan komma att samarbeta med tredjeparter för att tillhandahålla tjänsterna beskrivna i denna policy. Vi kommer då att delge de personuppgifter som är nödvändiga för att dessa ska tillhandahålla tjänsterna.

Externa webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra för verksamheten relevanta webbplatser. Vi ansvarar inte för integritetspolicy och hantering av personuppgifter på andra organisationers webbplatser.

Tredjepartscookies och tjänster

En del av vår webbplats och marknadsföringsfunktioner är beroende av tredjepartstjänster, som analyser och annonser från Google. I dessa fall kan dina personuppgifter överföras till dessa tjänster och behandlas inom ramen för ditt samtycke.
För att lära dig mer om hur Google hanterar och skyddar dina personuppgifter, läs Googles sekretesspolicy och villkor.

Rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi lagrar om dig. Om vi har uppgifter som är inaktuella eller felaktiga har du också rätt att begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna. Du kan också ha rätt att begära radering av personuppgifter vi har om dig, förutsatt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre. Om behandlingen av personuppgifter utförs efter samtycke har du rätt att när som helst vända dig till oss för att återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan detta återkallades.

Uppdatering av nätintegritetspolicy

Från tid till annan kan vår nätintegritetspolicy uppdateras. För att vara uppdaterad om vad som gäller rekommenderar vi att du återbesöker vår nätintegritetspolicy.

Kontakta oss

Vid frågeställningar kring hantering av personuppgifter eller avseende dina rättigheter. Se ovan för våra kontaktuppgifter. Du kan även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).