Skip to main content

Privat sjukvårdsförsäkring

Metodica Specialistläkare har valt att inte teckna vårdavtal med privata försäkringsbolag (läs mer under Driftsform och Priser). Flera försäkringsbolag har dock valt att ersätta kunder med retroaktiv utbetalning då Metodica Specialistläkare erbjuder individuell systematisk smärtutredning och avancerad interventionell behandling med kort väntetid. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller före bokning till Metodica Specialistläkare.