Skip to main content

Pulserad Radiofrekvensbehandling

Pulserad Radiofrekvensbehandling  – Långvarig smärtlindring med hjälp av ultraljudsguidad neuromodulering.

boka-direkt-recensioner-metodica
Monica Susi
Monica Susi
2024-04-19
Niklas är otroligt noggrann i sitt arbete och intresserad att hjälpa till på bästa sätt. Kan verkligen rekommendera honom!
Paul Moore
Paul Moore
2024-04-05
Väldigt utförlig, noggrann och pedagogisk undersökning. Väldigt lyhört och varmt bemötande också! Kan stark rekommenderar Niklas!
Annie Fried
Annie Fried
2024-03-26
Efter 3 1/2 månad av ständiga smärtor fick jag äntligen hjälp som gjorde nytta( fick tabletter av en annan läkare som inte hjälpte ett dugg)Niklas är noggrann och väldigt skicklig.Rekommenderar honom varmt.
Aster Demeke-Hansson
Aster Demeke-Hansson
2024-03-24
En läkare som ser hela sjukdomsbilden, lyssnar ordentligt på patienten, och genomför en grundlig undersökning utan att skynda sig till slutsats. Hans uttalanden har gett mig en hel del kunskap och råd om hur jag ska gå till väga för att få rätt diagnos och behandling. Dr. Niklas är en läkare som jag absolut kan varmt rekommendera.
Anders Lundqvist
Anders Lundqvist
2024-03-21
Söker hjälp hos Niklas för en ”second opinion” gällande mina höft/ben smärtor. Professionellt bemötande. Efter grundlig undersökning ger han tydlig feedback på tänkbar alternativ grundorsak till mina problem (utan att ifrågasätta diagnos satt av smärtläkarna på KS) samt hur vi kan gå vidare för att verifiera dessa.
Jan Erik Granberg
Jan Erik Granberg
2024-03-10
Kan klart rekommendera, proffsig, kunnig och bryr sig
Steffe
Steffe
2024-03-09
Snabbt och enkelt att få en tid bokad. Besöket infriade alla mina förväntningar, med en tydlig diagnos och förslag på behandling. Mycket professionellt och vänligt bemötande. Rekommenderas
Dan Albertsson
Dan Albertsson
2024-03-06
Mycket bra bemötande. Lugn och metodisk undersökning och analys av mitt tillstånd samt adekvat insatta åtgärder. Rekommenderar verkligen denna mottagning.
Niklas

Dr Niklas Wångdahl

Niklas är specialistläkare i allmänmedicin, har nära 20 års erfarenhet av smärtutredning, smärtlindring och behandling av ryggsmärta/ischias. Välkommen att boka tid i dag för utredning och behandling i Stockholm.

Pulserad Radiofrekvensbehandling – Långvarig smärtlindring med hjälp av neuromodulering.

Pulserad radiofrekvensbehandling (RF) är en avancerad interventionell behandlingsform som sedan 1990-talet används för att lindra kronisk smärta. Behandlingsformen åtnjuter stor respekt ur ett internationellt smärtbehandlingsperspektiv men är ovanlig inom svensk sjukvård. Med hjälp av ultraljudsguidning placeras isolerade specialnålar med en oisolerad spets i direkt anslutning till en smärtgivande nerv eller i en smärtande led. I nålarna placeras tunna nålelektroder som är kopplade till en radiofrekvensgenerator. Radiofrekvensgeneratorn ger korta pulser av lågfrekvent (2 Hz) växelström med låg spänning (40-50 V) under 4-12 minuter. Kring nålspetsarna uppstår elektromagnetiska fält. En inbyggd temperaturmätare i elektrodspetsen ser till att temperaturen alltid håller sig på 42 C° genom att spänningen kontinuerligt justeras.

De pulserade elektromagnetiska fälten ”återställer” nerven och dess överföring av smärtsignaler via neurokemiska mekanismer (neuromodulering) samt verkar antiinflammatoriskt och smärtlindrande på miljön i smärtande leder. Pulserad RF ger ej upphov till skador och ger inga långsiktiga biverkningar. Pulserad RF kan användas på i princip alla typer av perifer nervsmärta inkl mixade nerver som innehåller motoriska fibrer dvs nerver som även styr muskelaktivitet. Detsamma gäller intraartikulär behandling av ledsmärta. I direkt anslutning till behandling kan patienten uppleva en ”stunning effect” som kan upplevas som ett ökat tryck i behandlingsområdet. Det kan ta upp till 14 dagar efter behandling innan smärtlindring börjar märkas och kan sedan bli mer och mer påtaglig under flera veckor. Vetenskapliga studier har visat att den smärtlindrande effekten kvarstår från några veckor till flera månader och i enstaka fall över ett år och att denna effekt kan förlängas med upprepade behandlingar.

Mono(Uni)polär pulserad RF innebär att växelströmskretsen pulserar mellan en nålspets och en hudplatta (dispersive plate). Fördelen är att ett större område kan täckas in med behandlingen men att behandlingen blir mindre specifik, t ex att föredra vid ländryggsbehandling med sk sakral pulserad RF där nålspetsen placeras i en öppning ovanför svanskotan och hudplattan placeras över nedre delen av bröstryggen.

Bipolär pulserad RF innebär istället att två nålspetsar placeras i behandlingsområdet och att växelströmskretsen och de elektromagnetiska fälten koncentreras kring nålspetsarna istället för att spridas över ett större område. Behandling med bipolär pulserad RF har visat lovande resultat och förstärkt behandlingseffekt i jämförelse med lokal behandling med monopolär pulserad RF.

Teoretiska biverkningar i samband med pulserad RF är samtliga kopplade till själva nålsticket och utgörs av mekanisk skada, blödning och infektion. Risken för dessa biverkningar minimeras med steril teknik och ultraljudsguidad övervakning av nålspetsen. 

Pulserad RF kan vara ett skonsamt alternativ för patienter som inte har svarat tillfredsställande på konventionell behandling som fysioterapi och läkemedelsbehandling. Pulserad RF utgör ett läkemedelsfritt alternativ eller komplement till olika former av ultraljudsguidade injektionsbehandlingar med t ex kortison , hyaluronsyra, proloterapi samt C-PRF/Alb-PRF. Som exempel kan nämnas olika former av neuropatisk smärta som inklämningssmärta, inklusive nack- och ryggsmärta och ischias. Pulserad RF kan även användas vid olika former av ledsmärta inkl artrossmärta.

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet och specialkompetens inom ultraljudsguidad interventionell smärtlindring. Dr Wångdahl är vidareutbildad inom ultraljudsguidad pulserad radiofrekvensbehandling vid Pain School International i Budapest.

Kontakta Metodica Specialistläkare om du är intresserad av långverkande smärtlindring med pulserad radiofrekvensbehandling. För fördjupad information hänvisas till bifogad referenslista.

Pulserad radiofrekvensbehandling ska inte förväxlas med radiofrekvensablation (även kallad kontinuerlig radiofrekvensbehandling) där en lokal upphettning av nerven (70-90°C) medför att olika nervproteiner förstörs (denaturerar) vilket ger en mer eller mindre permanent nervskada och avbruten smärtsignalering. Behandlingseffekten kommer ofta smygande under flera veckor. Metoden bör endast användas på små nerver som är rent sensoriska dvs ej innehåller motoriska nervfibrer som styr muskelaktivitet. Ultraljudsguidad kryoneurolys är en annan neurodestruktiv behandlingsform och ett behandlingsalternativ till radiofrekvensablation där kyla istället för värme används för att åstadkomma en mer skonsam och fullt reversibel nervskada.

 

Kontaktformulär

Har du frågor eller funderingar?

  Referenslista

  Sluijter ME, Teixeira A, Vissers K, Brasil LJ, van Duijn B. The Anti-Inflammatory Action of Pulsed Radiofrequency-A Hypothesis and Potential Applications. Med Sci (Basel). 2023 Sep 10;11(3):58.

  Çetingök H, Serçe GI. Does the application of pulse radiofrequency to the suprascapular nerve provide additional benefit in patients who have undergone glenohumeral intra-articular steroid injection and suprascapular nerve block? Agri. 2022 Oct;34(4):272-277. English.

  Lee SH, Choi HH, Chang MC. Comparison between ultrasound-guided monopolar and bipolar pulsed radiofrequency treatment for refractory chronic cervical radicular pain: A randomized trial. J Back Musculoskelet Rehabil. 2022;35(3):583-588.

  Selin Guven Kose, Halil Cihan Kose, Feyza Celikel, Omer Taylan Akkaya. Ultrasound-guided caudal epidural pulsed radiofrequency for the treatment of failed back surgery syndrome: Results of a prospective clinical study. Interventional Pain Medicine, Volume 1, Issue 4, 2022.

  Jadon A. Pulsed Radiofrequency (PRF) of Pericapsular Nerves Group (PENG) in Chronic Hip Pain-A Case Report. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2021 Dec;49(6):490-493.

  Pinto RDT, Pinto JMT, Loureiro MC, Cardoso C, Assunção JP. Ultrasound-guided pulsed radiofrequency for chronic shoulder pain: a prospective study. Braz J Anesthesiol. 2021 Sep 24:S0104-0014(21)00334-1.

  Jorge DMF, Huber SC, Rodrigues BL, Da Fonseca LF, Azzini GOM, Parada CA, Paulus-Romero C, Lana JFSD. The Mechanism of Action between Pulsed Radiofrequency and Orthobiologics: Is There a Synergistic Effect? Int J Mol Sci. 2022 Oct 3;23(19):11726.

  Chang MC, Yang S. Effectiveness of pulsed radiofrequency on the medial cervical branches for cervical facet joint pain. World J Clin Cases. 2022 Aug 6;10(22):7720-7727.

  Park D, Chang MC. The mechanism of action of pulsed radiofrequency in reducing pain: a narrative review. J Yeungnam Med Sci. 2022 Jul;39(3):200-205.

  Marliana A, Setyopranoto I, Setyaningsih I, Rhatomy S. The Effect of Pulsed Radiofrequency on Radicular Pain in Lumbal Herniated Nucleus Pulposus: A Systematic Review and Meta-analysis. Anesth Pain Med. 2021 Apr 17;11(2):e111420.

  Dey S. Comparing neuromodulation modalities involving the suprascapular nerve in chronic refractory shoulder pain: retrospective case series and literature review. Clin Shoulder Elb. 2021 Mar;24(1):36-41.

  Chang MC, Lee DG. Clinical effectiveness of caudal epidural pulsed radiofrequency stimulation in managing refractory chronic leg pain in patients with postlumbar surgery syndrome. J Back Musculoskelet Rehabil. 2020;33(3):523-528.

  Yan J, Zhang XM. A randomized controlled trial of ultrasound-guided pulsed radiofrequency for patients with frozen shoulder. Medicine (Baltimore). 2019 Jan;98(1):e13917.

  Fang H, Zhang J, Yang Y, Ye L, Wang X. Clinical effect and safety of pulsed radiofrequency treatment for pudendal neuralgia: a prospective, randomized controlled clinical trial. J Pain Res. 2018 Oct 16;11:2367-2374.

  Kwak SG, Lee DG, Chang MC. Effectiveness of pulsed radiofrequency treatment on cervical radicular pain: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2018 Aug;97(31):e11761.

  Lee DG, Chang MC. The Effect of Caudal Epidural Pulsed Radiofrequency Stimulation in Patients with Refractory Chronic Idiopathic Axonal Polyneuropathy. Pain Physician. 2018 Jan;21(1):E57-E62.

  Vanneste T, Van Lantschoot A, Van Boxem K, Van Zundert J. Pulsed radiofrequency in chronic pain. Curr Opin Anaesthesiol. 2017 Oct;30(5):577-582.

  Gulec E, Ozbek H, Pektas S, Isik G. Bipolar Versus Unipolar Intraarticular Pulsed Radiofrequency Thermocoagulation in Chronic Knee Pain Treatment: A Prospective Randomized Trial. Pain Physician. 2017 Mar;20(3):197-206.

  Akyol O, Sitilci T, Özyuvaci E, Açikgöz A, Leblebici H, Yilmaz G. Intra-articular Pulsed Mode Radiofrequency for Hip Pain: Inoperable Coxarthrosis Case. West Indian Med J. 2014 Sep;63(5):526-7.

  Bovaira M, Calvo A, Jiménez A, Jovaní M, Desçe J, et al. (2014) Treatment of Lateral Epicondylitis with Pulsed Radiofrequency: Comparative Study of Two Procedures. J Pain Relief 3:132.

  Gofeld M, Restrepo-Garces CE, Theodore BR, Faclier G. Pulsed radiofrequency of suprascapular nerve for chronic shoulder pain: a randomized double-blind active placebo-controlled study. Pain Pract. 2013 Feb;13(2):96-103.

  Lean LL, Hegarty D, Harmon D. Analgesic effect of bilateral ultrasound-guided pudendal nerve blocks in management of interstitial cystitis. J Anesth. 2012 Feb;26(1):128-9.

  Eyigor C, Eyigor S, Korkmaz OK, Uyar M. Intra-articular corticosteroid injections versus pulsed radiofrequency in painful shoulder: a prospective, randomized, single-blinded study. Clin J Pain. 2010 Jun;26(5):386-92.

  Liliang PC, Lu K, Liang CL, Tsai YD, Hsieh CH, Chen HJ. Pulsed radiofrequency lesioning of the suprascapular nerve for chronic shoulder pain: a preliminary report. Pain Med. 2009 Jan;10(1):70-5.