Skip to main content

Metodica Specialistläkare utför ultraljudskontrollerade och skonsamma mini-invasiva interventioner och tar säkerhet på stort allvar. Genom att fortlöpande utvärdera och förbättra rutiner kan potentiella risker identifieras och förebyggas. Riskprofilen för infektioner, vävnadsskada och läkemedelsbiverkningar är sammantaget mycket låg. Vid frågor kring risker och säkerhet var god kontakta Metodica Specialistläkare.