Skip to main content

Utredningsfilosofi

Hos Metodica Specialistläkare får du som patient både intresse och tid till att systematiskt ringa in smärtorsaken.

Monica Susi
Monica Susi
2024-04-19
Niklas är otroligt noggrann i sitt arbete och intresserad att hjälpa till på bästa sätt. Kan verkligen rekommendera honom!
Paul Moore
Paul Moore
2024-04-05
Väldigt utförlig, noggrann och pedagogisk undersökning. Väldigt lyhört och varmt bemötande också! Kan stark rekommenderar Niklas!
Annie Fried
Annie Fried
2024-03-26
Efter 3 1/2 månad av ständiga smärtor fick jag äntligen hjälp som gjorde nytta( fick tabletter av en annan läkare som inte hjälpte ett dugg)Niklas är noggrann och väldigt skicklig.Rekommenderar honom varmt.
Aster Demeke-Hansson
Aster Demeke-Hansson
2024-03-24
En läkare som ser hela sjukdomsbilden, lyssnar ordentligt på patienten, och genomför en grundlig undersökning utan att skynda sig till slutsats. Hans uttalanden har gett mig en hel del kunskap och råd om hur jag ska gå till väga för att få rätt diagnos och behandling. Dr. Niklas är en läkare som jag absolut kan varmt rekommendera.
Anders Lundqvist
Anders Lundqvist
2024-03-21
Söker hjälp hos Niklas för en ”second opinion” gällande mina höft/ben smärtor. Professionellt bemötande. Efter grundlig undersökning ger han tydlig feedback på tänkbar alternativ grundorsak till mina problem (utan att ifrågasätta diagnos satt av smärtläkarna på KS) samt hur vi kan gå vidare för att verifiera dessa.
Jan Erik Granberg
Jan Erik Granberg
2024-03-10
Kan klart rekommendera, proffsig, kunnig och bryr sig
Steffe
Steffe
2024-03-09
Snabbt och enkelt att få en tid bokad. Besöket infriade alla mina förväntningar, med en tydlig diagnos och förslag på behandling. Mycket professionellt och vänligt bemötande. Rekommenderas
Dan Albertsson
Dan Albertsson
2024-03-06
Mycket bra bemötande. Lugn och metodisk undersökning och analys av mitt tillstånd samt adekvat insatta åtgärder. Rekommenderar verkligen denna mottagning.

Bakgrund

 

”Det spelar ingen roll hur avancerad en behandling är om inte rätt struktur behandlas”.

En vanlig orsak till att behandlingar mot långvarig smärta i rörelseorganen inte fungerar är att diagnosen är oklar, ospecifik eller felaktig.  För att kunna avgöra bakomliggande orsaker till strukturell smärta krävs djup kunskap om olika anatomiska strukturers smärtreferensmönster samt kunskap om differentialdiagnoser.  För att nå framgång behöver utredningsprocessen vara systematisk.  Ofta saknas kunskap, intresse och tid för denna typ av smärtutredning inom den offentligt finansierade eller försäkringsfinansierade sjukvården.

Många patienter som söker Metodica Specialistläkare vittnar om en fragmentarisk utredning där remisser skickas från en vårdgivare till en annan och där alltför stor vikt läggs på resultat från teknisk utredning som t ex magnetkameraundersökning. Om kirurgisk behandling inte är aktuell hänvisas vanligtvis patienten åter till rehabträning och behandling med antiinflammatoriska och smärtstillande tabletter. En del patienter blir remitterade till multimodal smärtrehabilitering och erbjuds ACT-behandling som syftar till att få verktyg för att acceptera och hantera smärtan.

Metodica Specialistläkare vet att nyckeln till en framgångsrik behandling är att få rätt
strukturell diagnos. Utredning av strukturell smärta är ett spännande hantverk som kan vara tidskrävande och intellektuellt utmanande. Hos oss får du som patient tid och blir lyssnad på.

Med hjälp av en sammanhållen och systematisk utredningsprocess försöker vi ringa in
orsaken till ditt besvär för att i nästa steg kunna erbjuda en optimerad behandling av din smärtande struktur. För ökad kontinuitet bedrivs smärtutredning och smärtbehandling av samma läkare.

Metodica Specialistläkare arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och har som målsättning att ligga i framkant när det kommer till nya utrednings- och behandlingsmetoder.

Kliniken är specialiserad på systematisk utredning och ultraljudguidad smärtbehandling. Metodica Specialistläkare har ett fortlöpande kunskaps- och utbildningsutbyte med Pain School International i Budapest som ingår i organisationen The World Institute of Pain. The World Institute of Pain grundades 1993 och har som målsättning att globalt utbilda läkare i avancerad utredning och behandling av kronisk smärta.

Utredning

Utredningen börjar alltid med ett samtal i lugn och ro där behandlande läkare försöker förstå din smärtproblematik, hur besväret presenterar sig, hur de uppstått och utvecklats över tid.  Vad förbättrar och vad försämrar? Finns det andra sjukdomar som påverkar eller komplicerar bilden? Vilka utredningar och undersökningar finns att tillgå sedan tidigare?

Nästa steg är den kliniska undersökningen där olika specifika tester används för att testa funktion och förstå vad som provocerar dina besvär. Diagnostisk ultraljudsutrustning är tillgänglig på mottagningen och kräver inga förberedelser. Som patient kan du ofta vara delaktig och funktionella tester kan göras med sk dynamiskt undersökning. Utifrån insamlad information kan din behandlande läkare nu börja lägga ett pussel och formulera tänkbara orsaker till dina besvär sk differentialdiagnoser.

Det avslutande steget utgörs vanligtvis av diagnostiska blockader som innebär att en tunn injektionsnål guidas med hjälp av ultraljud till exakt rätt struktur och en liten mängd bedövningsmedel injiceras. Efter några minuter görs en ny provokationstest och om smärtan då betydligt minskat bedöms testet som positivt och den injicerande strukturen som delaktig i patientens smärtproblematik.

Om smärtan är oförändrad testas nästa differentialdiagnos/struktur med diagnostik blockad. Ibland ges i stället långverkande bedövningsmedel och patienten får utföra funktionell provokation utanför mottagningen. Med hjälp av diagnostiska blockader med hög precision förfinas diagnostiken.

Kompletterande teknisk utredning
Blodprover, röntgen, magnetkamera och neurofysiologisk undersökning är exempel på utredningsmetoder som kan vara avgörande för att föra en utredning framåt eller för att utesluta allvarliga tillstånd.

Det är dock viktigt att värdera om en kompletterande teknisk undersökning tillför något avgörande i ett visst skede av utredningen. Andelen falskt positiva och falskt negativa fynd är stor och kompletterande teknisk undersökning ska därför användas med omdöme, vid rätt tidpunkt, med rätt frågeställning och som en bit i ett större utredningspussel.

Diagnos

På Metodica Specialistläkare vet vi att rätt diagnos är en förutsättning för en framgångsrik behandling.

Efter en systematiskt utredning som vanligtvis börjar med ett samtal och avslutas med diagnostiska blockader kan orsaken till din smärta ringas in. Därefter kan du i samråd med din läkare diskutera olika behandlingsalternativ.

Niklas

Dr Niklas Wångdahl

Niklas är specialistläkare i allmänmedicin, har nära 20 års erfarenhet av smärtutredning, smärtlindring och behandling av ryggsmärta/ischias. Välkommen att boka tid i dag för utredning och behandling i Stockholm.

Har du frågor eller funderingar?