Kryodenervering

Kryoanalgesi – Iångvarig smärtlindring med frysning av smärtnerver.

boka-direkt-recensioner-metodica
Petra Wikström
Petra Wikström
2023-09-16
Mycket proffsigt och pedagogiskt bemötande. Jag kan bara tacka för genial hjälp.
Aage Reerslev
Aage Reerslev
2023-09-06
Kan rekommenderas
Maxwell Johnson
Maxwell Johnson
2023-09-01
Bra läkaren som verkligen vad han pratar om. Fick svar på alla mina frågor.
Jan Wiklund
Jan Wiklund
2023-08-10
Diagnos, ultraljud och behandling inom loppet av två veckor. Och smärtan släppte inom några få dagar! Så här långt kom inte regionens vårdcentraler/sjukhus på tre år... Har du problem med nacke/rygg så kan jag varmt rekommendera Niklas. Antagligen fixar han andra krämpor också.
Peter Berglund
Peter Berglund
2023-08-08
Som alltid får man ett proffsigt bemötande. Niklas är mycket duktig på att lokalisera vad det är för fel och sätta in rätt behandling.
Anna Lewensohn
Anna Lewensohn
2023-07-22
Den här vänligheten, tydligheten och noggrannheten är vi inte bortskämda med i den ordinarie vården. Smärtan ej så intensiv längre. Doktorn är en skicklig spruthanterare. AL Porat
Hissam Salem
Hissam Salem
2023-07-19
Mycket bra läkare. Kunnig. Mycket bra bemötande. Tack så mycket Niklas
Peter Jonasson
Peter Jonasson
2023-07-07
Det var bara positivt och jag blev mycket nöjd med behandlingen.
Niklas

Dr Niklas Wångdahl

Niklas är specialistläkare i allmänmedicin, har nära 20 års erfarenhet av smärtutredning, smärtlindring och behandling av ryggsmärta/ischias. Välkommen att boka tid i dag för utredning och behandling i Stockholm.

Kryoanalgesi – Iångvarig smärtlindring med frysning av smärtnerver.

Metoden innebär en mycket specifik och lokal frysning av enskilda smärtnever i direkt anslutning till smärtkällan. Metoden utvecklades på 1970- och 80-talet av dr John Lloyd vid Oxford Pain Relief Unit. Den officiella engelska beteckningen är cryoanalgesia men termer som cryoneurolysis, cryotherapy, cryoablation och cryodenervation används synonymt.  Det vetenskapliga underlaget liksom antalet behandlingsindikationer har successivt ökat till dags dato. T ex har en mer detaljerad förståelse av ledkapslarnas nervförsörjning öppnat nya möjligheter för behandling av långvarig ledsmärta. Med hjälp av modern ultraljudsteknik kan behandlande läkare idag utföra interventionen med mycket större precision och övervaka ingreppet i realtid. Detta medför bättre behandlingsresultat och minimerade risker.

Ultraljudsguidad kryoanalgesi är ett modernt alternativ till radiofrekvensbehandling under röntgengenomlysning. Radiofrekvensbehandling verkar genom upphettning och denatuering av nervproteiner. Syftet med radiofrekvensbehandling är att ge irreversibla nervskador för långvarig smärtlindring. Smärtlindringen vid radiofrekvensbehandling kommer ofta smygande under flera veckor. Vid lyckat ingrepp förefaller radiofrekvensbehandling uppvisa ungefär samma eller lite längre smärtlindrande effekt än kryoanalgesi. Hos kraftigt överviktiga patienter kan röntgengenomlysning vara en fördel då ultraljudsupplösningen försämras med ökat djup.

Kryoanalgesi under ultraljudsguidning är mindre omständlig och utsätter inte patienten och behandlade läkare för röntgenstrålning. Vid kryoanalgesi uppstår smärtlindringen direkt under behandlingen. Risken för smärtsam inflammation sk neurit som är en känd biverkan av radiofrekvensbehandling kan ej uppstå vid kryoanalgesi. All nervsmärta som idag kan behandlas med radiofrekvens kan behandlas på ett mer skonsamt sätt med kryoanalgesi. De stora fördelarna med kryoanalgesi är möjligheten att upprepa behandlingen obegränsat antal gånger och att nervfunktionen alltid återställs vilket är en fördel om man som patient söker långvarig smärtlindring under en rehab- eller sjukdomsperiod. Kryoanalgesi utgör ett modernt och mycket passande komplement till regenerativ behandling.

Exempel på smärtande tillstånd som kan behandlas med kryoanalgesi:

 • Facettledssmärta i ländrygg, bröstrygg och halsrygg.
 • Artrosmärta i knä, höft och axel.
 • Frozen shoulder (Adhesiv kapsulit)
 • Coccygodyni, smärta från svanskotan.
 • Sakral smärta
 • Occipital huvudvärk
 • Revenssmärta.
 • Plantar fasciit
 • Meralgia parastethica.
 • Mortons neurom

Behandlingen innebär att aktuell smärtnerv lokaliseras med hjälp av ultraljud och vid behov elektrisk nervstimulering. Därefter injiceras en liten mängd lokalbedövningsmedel för att säkerställa att aktuell smärta tillfälligt kan påverkas. Vid uppföljande besök guidas en nålliknande kryoprob mot aktuell nerv. Behandlingen sker under ultraljudsövervakning och i lokalbedövning. Med hjälp av koldioxid kyls probspetsen ned till ca -70 grader och skapar en snabbt växande iskula på 8-10 mm. Systemet är helt slutet utan risk för gasläckage i vävnader. Syftet med behandlingen är att uppnå en andra gradens nervskada eller sk axonotmesis vilket innebär att nerven slutar sända smärtsignaler via en process som kallas Wallersk degeneration. Behandlingen kan svida något de första 30 sekunderna för att därefter bli helt smärtfri. Frysningen av nerven sker i upprepade cykler och den totala behandlingstiden per nerv är ca 7 minuter. Vid perikapsulär behandling av leder kan det vara aktuellt att frysa flera smärtnerver.

Ingreppet är helt reversibelt och den smärtlindrande effekten varar tills nerven återvuxit vilket vanligtvis tar 6-12 månader. Det är dock inte ovanligt att smärtan försvunnit då nerven läkt ihop. Behandlingen kan vid behov upprepas obegränsat antal gånger. Ibland blir ett mindre lokalt hudområde tillfälligt bedövat som en följd av behandlingen. Närliggande vävnader som blodkärl, muskler, senor och ligament tar ej skada av frysbehandlingen. Under den smärtfria perioden har patienten bättre förutsättningar att normalisera sin funktion och rörelsemönster samt tillgodogöra sig rehabiliteringsträning och andra kompletterande behandlingar. Metoden går utmärkt att kombinera med regenerativa behandlingsmetoder som proloterapi och C-PRF eller med hydrodilatation för ökad rörlighet vid frozen shoulder.

Ett långsiktigt problem vid behandling av facettledssmärta med långverkande nervblockad är att en stabiliserande längsgående muskelgrupp i ryggen som heter multifidus får sin nervförsörjning från samma nervgren som sänder smärtsignaler från facettleden, den sk median branch. Traditionell behandling av facettledssmärta är sk MBB (Median Branch Block). På senare år har detta problem uppmärksammats allt mer då man i princip tar bort en ledsmärta men istället skapar förutsättningar för ett långsiktigt stabilitetsproblem i rygg- och nacke. Detta problem går lätt att kringgå genom att rikta behandlingen mot facettledens kapselnerver istället för median branch (sk mulifidus-sparing technique). Ultraljudsguidad kryoanalgesi med multifidus sparing technique är en modern metod att behandla kronisk facettledssmärta.

Dr Wångdahl är vidareutbildad inom ultraljudsguidad kryoanalgesi vid Pain School International i Budapest.

Kontakta Metodica Specialistläkare om du är intresserad av långverkande smärtlindring med kryoanalgesi. För fördjupad information hänvisas till bifogad referenslista.

Kontaktformulär

Har du frågor eller funderingar?

  Referenslista

  Lloyd JW, Barnard JD, Glynn CJ. Cryoanalgesia. A new approach to pain relief. Lancet. 1976 Oct 30;2(7992):932-4.

  Evans PJ, Lloyd JW, Green CJ. Cryoanalgesia technique. Lancet. 1980 May 31;1(8179):1188-9.

  Evans PJ, Lloyd JW, Green CJ. Cryoanalgesia: the response to alterations in freeze cycle and temperature. British Journal of Anaesthesia. 1981 Nov;53(11):1121-1127.

  Evans P, Lloyd J, Jack T. Cryoanalgesia for intractable perineal pain. J R Soc Med. 1981;74(11):804–9.

  Nehme AE, Warfield CA. Cryoanalgesia: freezing of peripheral nerves. Hospital Practice (Office ed.). 1987 Jan;22(1A):71-2, 77.

  Haag W, Lloyd JW. Kryotherapie. Schmerz. 1990 Dec;4(4):216-7. German.

  Flor H. Phantom-limb pain: characteristics, causes, and treatment. The Lancet Neurology. 2002;1(3):182–9.

  Ren K, Dubner R. Descending modulation in persistent pain: an update. Pain. 2002;100(1):1–6.

  Trescot AM. Cryoanalgesia in interventional pain management. Pain Physician. 2003 Jul;6(3):345-60.

  Ilfeld BM, Morey TE, Wright TW, Chidgey LK, Enneking FK. Continuous interscalene brachial plexus block for postoperative pain control at home: a randomized, double-blinded, placebo-controlled study. Anesth Analg. 2003;96(4):1089–95.

  Dreyfuss P, Stout A, Aprill C, Pollei S, Johnson B, Bogduk N. The significance of multifidus atrophy after successful radiofrequency neurotomy for low back pain. PM R. 2009 Aug;1(8):719-22.

  Ilfeld BM, Mariano ER, Girard PJ, Loland VJ, Meyer SR, Donovan JF, et al. A multicenter, randomized, triple-masked, placebo-controlled trial of the effect of ambulatory continuous femoral nerve blocks on discharge-readiness following total knee arthroplasty in patients on general orthopaedic wards. Pain. 2010;150(3):477– 84.

  Wolter T, Deininger M, Hubbe U, Mohadjer M, Knoeller S. Cryoneurolysis for zygapophyseal joint pain: a retrospective analysis of 117 interventions. Acta Neurochir (Wien). 2011 May;153(5):1011-9.

  Sidebottom A, Carey E, Madahar A. Cryoanalgesia in the management of intractable pain in the temporomandibular joint: a five-year retrospective review. Br J Oral Maxillofac Surg. 2011;49(8):653 – 6.

  Rhame EE, DeBonet AF, Simopoulos TT. Ultrasonographic guidance and characterization of cryoanalgesic lesions in treating a case of refractory sural neuroma. Case Rep Anesthesiol. 2 011;2 011:1– 4.

  Choi W-J, Hwang S-J, Song J-G, Leem JG, Kang YU, Park PH, et al. Radiofrequency treatment relieves chronic knee osteoarthritis pain: a double-blind randomized controlled trial. Pain. 2011;152(3):481– 7.

  Sidebottom AJ. TMJ pain and cryoanalgesia. J Oral Biol Craniofacial Res. 2013;3(3):123 –5.

  Dasa V, Lensing G, Parsons M, Bliss R, Preciado J, Guirguis M, et al. An ancient treatment for present-day surgery: percutaneously freezing sensory nerves for treatment of postsurgical knee pain. Techniques in Regional Anesthesia and Pain Management. 2014;18(4):145 – 9.

  Moesker AA, Karl HW, Trescot AM. Treatment of phantom limb pain by cryoneurolysis of the amputated nerve. Pain Pract. 2014;14(1):52 – 6.

  Kwon M, Altin M, Duenas H, Alev L. The role of descending inhibitory pathways on chronic pain modulation and clinical implications. Pain Pract. 2014;14(7):656–67

  Franco CD, Buvanendran A, Petersohn JD, Menzies RD, Menzies LP. Innervation of the anterior capsule of the human knee: implications for radiofrequency ablation. Reg Anesth Pain Med. 2015;40(4):363– 8.

  Bellini M, Barbieri M. Cooled radiofrequency system relieves chronic knee osteoarthritis pain: the first case-series. Anaesthesiol Intensive Therapy. 2015;47(1):30–3.

  Ilfeld BM, Preciado J, Trescot AM. Novel cryoneurolysis device for the treatment of sensory and motor peripheral nerves. Expert Rev Med Devices. 2016 Aug;13(8):713-25.

  Dasa V, Lensing G, Parsons M, Harris J, Volaufova J, Bliss R. Percutaneous freezing of sensory nerves prior to total knee arthroplasty. Knee. 2016;23(3):523–8.

  Yoon JHE, Grechushkin V, Chaudhry A, Bhattacharji P, Durkin B, Moore W. Cryoneurolysis in patients with refractory chronic peripheral neuropathic pain. J Vasc Interv Radiol. 2016;27(2):239– 43.

  Radnovich R, Scott D, Patel AT, Olson R, Dasa V, Segal N, Lane NE, Shrock K, Naranjo J, Darr K, Surowitz R, Choo J, Valadie A, Harrell R, Wei N, Metyas S. Cryoneurolysis to treat the pain and symptoms of knee osteoarthritis: a multicenter, randomized, double-blind, sham-controlled trial. Osteoarthritis Cartilage. 2017 Aug;25(8):1247-1256.

  Ilfeld B, Gabriel R, Trescot A. Ultrasound-guided percutaneous cryoneurolysis for treatment of acute pain: could cryoanalgesia replace continuous peripheral nerve blocks? Br J Anaesth. 2017;119:709 – 12.

  Ilfeld BM. Continuous peripheral nerve blocks: an update of the published evidence and comparison with novel, alternative analgesic modalities. Anesth Analg. 2017;124(1):308–35.

  Ilfeld BM, Gabriel RA, Trescot AM. Ultrasound-guided percutaneous cryoneurolysis providing postoperative analgesia lasting many weeks following a single administration: a replacement for continuous peripheral nerve blocks?: a case report. Korean J Anesthesiol. 2017;70(5):567– 70.

  Gabriel R, Finneran J, Asokan D, Trescot A, Sandhu N, Ilfeld B. Ultrasound-guided percutaneous cryoneurolysis for acute pain managment: a case series. A&A Case Reports. 2017;9(5):129- 132.

  Bittman RW, Peters GL, Newsome JM, Friedberg EB, Mitchell JW, Knight JM, Prologo JD. Percutaneous Image-Guided Cryoneurolysis. AJR Am J Roentgenol. 2018 Feb;210(2):454-465.

  Smiley A, McGuire J. Cryoneurolysis for the Treatment of Sensory Nerve Pain. AANA J. 2018 Dec;86(6):495-503.

  Wolter T, Kleinmann B, Knoeller S. Cryoneurolysis for the treatment of cervical facet joint syndrome: a technical note. J Pain Res. 2018 Jun 19;11:1165-1169.

  Davis T, Loudermilk E, DePalma M, Hunter C, Lindley D, Patel N, et al. Prospective, multicenter, randomized, crossover clinical trial comparing the safety and effectiveness of cooled radiofrequency ablation with corticosteroid injection in the management of knee pain from osteoarthritis. Reg Anesth Pain Med. 2018;43(1):84 – 91.

  Law L, Rayi A, Derian A. Cryoanalgesia. Treasure Island (FL): Statpearls Publishing; 2018.

  Bittman RW, Behbahani K, Gonzalez F, Prologo JD. Interventional Cryoneurolysis: What Is the Same, What Is Different, What Is New? Semin Intervent Radiol. 2019 Dec;36(5):374-380.

  Tao Z-Y, Wang P-X, Wei S-Q, Traub RJ, Li J-F, Cao D-Y. The role of descending pain modulation in chronic primary pain: potential application of drugs targeting serotonergic system. Neural Plast. 2019;2019:1–16.

  Zotti, Mario & Selby, Michael & Nottage, Thomas & Xu, Louis & Bonython, Mathew. (2019). Magnetic resonance imaging morphology of lumbar paraspinal muscles following successful bilateral facet joint denervation.

  Ilfeld BM, Finneran JJ. Cryoneurolysis and Percutaneous Peripheral Nerve Stimulation to Treat Acute Pain. Anesthesiology. 2020 Nov 1;133(5):1127-1149.

  Finneran Iv JJ, Gabriel RA, Swisher MW, et al. Ultrasound-guided percutaneous intercostal nerve cryoneurolysis for analgesia following traumatic rib fracture – a case series. Korean J Anesthesiol. 2020;73(5):455– 9.

  Nygaard NB, Koch-Jensen C, Vaegter HB, Wedderkopp N, Blichfeldt-Eckhardt M, Gram B. Cryoneurolysis for the management of chronic pain in patients with knee osteoarthritis; a double-blinded randomized controlled sham trial. BMC Musculoskelet Disord. 2021;22(1):228.

  Mihalko WM, Kerkhof AL, Ford MC, Crockarell JR Jr, Harkess JW, Guyton JL. Cryoneurolysis before Total knee arthroplasty in patients with severe osteoarthritis for reduction of postoperative pain and opioid use in a single-center randomized controlled trial. J Arthroplast. 2021;36(5):1590–8.

  Dalili D, Ahlawat S, Rashidi A, Belzberg AJ, Fritz J. Cryoanalgesia of the anterior femoral cutaneous nerve | 215BIELetal.(AFCN) for the treatment of neuropathy-mediated anterior thigh pain: anatomy and technical description. Skelet Radiol. 2021;50(6):1227– 36.

  Filippiadis D, Bolotis D, Mazioti A, Tsitskari M, Charalampopoulos G, Vrachliotis T, et al. Percutaneous imaging-guided techniques for the treatment of benign neuropathic pain. Diagn Interv Imaging. 2021;102(1):11–8.

  Russo MA, Santarelli DM. Development and Description of a New Multifidus-Sparing Radiofrequency Neurotomy Technique for Facet Joint Pain. Pain Pract. 2021 Sep;21(7):747-758.

  Russo, M.A., Wright, R.E., Gourlay, C., Volschenk, W., & Santarelli, D.M. (2022). Multifidus-Sparing Radiofrequency Neurotomy for Lumbar Facet Joint Pain. Interventional Pain Medicine.

  Law L, Rayi A, Derian A. Cryoanalgesia. 2022 Aug 22. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 29489178.