Skip to main content

Metodica Specialistläkare är specialiserad på systematisk utredning av lokala smärttillstånd i rörelseapparaten och avancerad ultraljudsguidad intervention. Kliniken åtar sig ej förnyelse av andra läkare utfärdade recept, speciellt gäller detta narkotiska preparat. Detta beslut gäller utan undantag.