Proloterapi

Proloterapi används vanligtvis för muskulolskeketala besvär eller skador. Främst ses behandling av ligament och kapselstrukturer.

ola andersson
ola andersson
2023-01-11
Niklas tar sig tid och lyssnar in mig som patient samt ger under samma besök adekvat behandling som hjälper problem jag lidit av länge. Dessutom är han en trevlig man med humor.
Tommy Jansson
Tommy Jansson
2023-01-04
Proffsigt och förtroende ingivande.
Tomas Gustafsson
Tomas Gustafsson
2022-12-28
Rekommenderar Medodica Specialistläkare. Jag har fått väldigt bra hjälp av Niklas Wångdahl med att diagnostisera och behandla både golf- och tennisarmbåge.
Draken
Draken
2022-12-16
Mycket bra. Vart här vid flera tillfällen.
Bo Kronqvist
Bo Kronqvist
2022-12-15
Mycket bra och informativt möte. Axeln blev mycket bättre.
Birgit Sandberg
Birgit Sandberg
2022-12-14
Niklas är alltid mycket noggrann. Jag känner mig trygg. Han vill också veta hur det blev efteråt vilket är proffsigt.
Sven Karlsson
Sven Karlsson
2022-12-10
Trevligt och proffsigt bemötande av Niklas tror verkligen på honom M.V.H Per Alfredsson
Eva Eriksson
Eva Eriksson
2022-12-08
Trevligt och bra besök mycket kunnig.

Vad är Proloterapi?

Proloterapi med sockerlösning ( eng: dextrose prolotherapy) är en regenerativ behandlingsform med lång behandlingstradition i många länder. Modern proloterapi innebär upprepade ultraljudsguidade injektioner av små volymer av koncentrerad steril sockerlösning i ligament- och kapselstrukturer för att stimulera nybildning (proliferation) av kollagen.

Denna nybildning gör att behandlade vävnader kan läka och återfå sin styrka och stabilitet och segmentell överrörlighet motverkas. Sockerlösningar över 10% har även en direkt neurolytisk och smärtlindrande effekt i lokala vävnader. Dagarna efter behandling ökar ofta smärta pga lokal inflammation. Inflammation är kroppens naturliga svar på retning och första steget i proliferationsprocessen. Därför är det viktigt att alla former av antiinflammatorisk mediciner avslutas före och under behandlingsprocessen.

Trots att metoden under flera decenier rönt stor framgång bland patienter och behandlande läkare så har den ofta betraktats med skepsis. Dels har metoden ansetts för enkel, dels har biologiska förklaringsmodeller ifrågasatts och kvalitativ forskning saknats. De senaste 20 åren har intresset för proloterapi och andelen vetenskapliga artiklar kraftigt ökat. Redan 2005 kom en stor genomgång från Cochrane som visade på fördelarna med prolotetapi på rygg- och bäckensmärta. I dag finns ett stort antal publicerade studier inkl flera RCT som visar hur upprepade injektioner av koncentrerad sockerlösning kan minska smärta och öka livskvalitet hos ett stort antal patieinter. Ett flertal studier har även visat på goda behandlingsresultat vid intraartikulär injektion.

Niklas

Dr Niklas Wångdahl

Niklas är specialistläkare i allmänmedicin, har nära 20 års erfarenhet av smärtutredning, smärtlindring och behandling av ryggsmärta/ischias. Välkommen att boka tid i dag för utredning och behandling i Stockholm.

Mer om Proloterapi

Proloterapi används vanligtvis för muskulolskeketala besvär eller skador. Främst ses behandling av ligament och kapselstrukturer. Vanliga behandlingsorsaker är degenerativ och segmentell instabilitet i rygg, nacke och bäcken, tendinopatier som tennis- och golfarmbåge, smärta kring fotleder, plantarfasciit, knä- och höftsmärta samt annan ledsmärta.

Det brukar behövas minst 3 behandlingar med 2-3 veckors mellanrum för att få en god effekt. Efter varje behandlingsserie utvärderas behandlingsresultat innan ytterligare behandlingar påbörjas. All proloterapibehandling utförs med direkt eller indirekt ultraljudsguidning. Det är aldrig för sent att påbörja behandling med proloterapi.

Då proloterapi syftar till att reparera och stärka svaga och smärtsamma vävnadsstrukturer är det en mer långsiktig behandling än t ex behandling med kortison. Med hjälp av ultraljudsguidning kan dessa injektioner ges med ännu högre precision än tidigare. Kontakta Metodica Specialistläkare om du är intresserad av behandling med proloterapi.

Kontaktformulär

Har du frågor eller funderingar?

  Referenslista

  Rhatomy, S., Margaretha, E., & Rahmadian, R. (2020). Dextrose Prolotherapy for Muscle,Tendon and Ligament Injury or Pathology: A Systematic Review. Annual Research & Review in Biology, 35(10), 43-62.

  Hauser RA, Lackner JB, Steilen-Matias D, Harris DK. A Systematic Review of Dextrose Prolotherapy for Chronic Musculoskeletal Pain. Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet Disord. 2016;9:139-159.

  Sit RWS, Wu RWK, Rabago D, et al. Efficacy of Intra-Articular Hypertonic Dextrose (Prolotherapy) for Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial. Ann Fam Med. 2020;18(3):235-242.

  Bayat M, Raeissadat SA, Mortazavian Babaki M, Rahimi-Dehgolan S. Is Dextrose Prolotherapy Superior To Corticosteroid Injection In Patients With Chronic Lateral Epicondylitis?: A Randomized Clinical Trial. Orthop Res Rev. 2019;11:167-175.

  Giordano L, Murrell WD, Maffulli N. Prolotherapy for chronic low back pain: a review of literature. Br Med Bull. 2021 Jun 10;138(1):96-111.

  Chou Y, Chiou HJ, Wang HK, Lai YC. Ultrasound-guided dextrose injection treatment for chronic myofascial pain syndrome: A retrospective case series. J Chin Med Assoc. 2020 Sep;83(9):876-879.

  Hauser RA, Matias D, Woznica D, Rawlings B, Woldin BA. Lumbar instability as an etiology of low back pain and its treatment by prolotherapy: A review. J Back Musculoskelet Rehabil. 2022;35(4):701-712.

  Solmaz İ, Akpancar S, Örsçelik A, Yener-Karasimav Ö, Gül D. Dextrose injections for failed back surgery syndrome: a consecutive case series. Eur Spine J. 2019 Jul;28(7):1610-1617.

  Hooper RA, Ding M. Retrospective case series on patients with chronic spinal pain treated with dextrose prolotherapy. J Altern Complement Med. 2004 Aug;10(4):670-4.

  Refai H, Altahhan O, Elsharkawy R. The efficacy of dextrose prolotherapy for temporomandibular joint hypermobility: a preliminary prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Oral Maxillofac Surg. 2011 Dec;69(12):2962-70.