Skip to main content

Second Opinion

Många patienter söker Metodica Specialistläkare för en second opinion avseende sin smärtproblematik. Återkommande beskriver patienter att man ej har blivit lyssnad på, ej fått tillräcklig med tid eller utredning och ej fått en fungerande behandling. Hos Metodica Specialistläkare får du tid och blir lyssnad på innan en systematisk utredning tar vid. Hur enkelt det än kan låta så är detta första steget mot en korrekt diagnos och framgångsrik behandling för en stor andel smärtpatienter.

För mer information se Verksamhetsfilosofi och Driftsform och Priser.