SIRVA

Shoulder Injury Related to Vaccine Administration

Till Metodica Specialistläkare kommer patienter med en rad olika besvär. I samband med nuvarande massvaccination mot covid 19 söker en hel del patienter med misstänkt SIRVA.

 

VAD ÄR SIRVA?

SIRVA står för Shoulder Injury Related to Vaccine Administration.

Fenomenet innebär att vaccinationsnålen av misstag har stuckits in för högt upp på axeln och i stället för muskeln har vaccinet injicerats i en slemsäck eller sena. Symptomen som främst består av smärta och inskränkt rörlighet börjar ofta i samband med eller strax efter injektionen och kan vara från veckor till år.

 

HUR BEHANDLAS SIRVA?

  • Fysioterapi är ofta svårgenomförbar på grund av smärtan.

 

  • Smärtstillande/antiinflammatoriska läkemedel räcker ofta inte.

 

  • Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att utreda och framgångsrikt behandla icke kirurgiska axelbesvär inkl SIRVA.

 

  • Metodisk klinisk utredning, ultraljudsdiagnostik och ultraljudsguidade diagnostiska blockader används för att förfina diagnostiken.

 

  • Ultraljudsguidade kortisoninjektioner garanterar att det injicerade läkemedlet hamnar på rätt ställe vilket är en förutsättning för behandlingseffekt.

Dr Niklas Wångdahl, specialistläkare i allmänmedicin, har nära 20 års erfarenhet av smärtutredning, smärtlindring och behandling av axelsmärta och frozen shoulder. Välkommen att boka tid i dag för utredning och behandling i Stockholm.

Läs mer om verksamheten, diagnoser och behandlingsmetoder.