Ryggsmärta & Ischias

Om ryggsmärta & ischias

Smärta från ländrygg, säte, höft och ben är ett mycket vanliga besvär hos vuxna. Trots att besvären kan förefalla likartade så kan orsaken variera och smärtan kan utgå från många olika smärtgivande strukturer. För att kunna behandla en ryggsmärta på bästa sätt är det av yttersta vikt att smärtutredningen bedrivas systematiskt och förutsättningslöst. Utredning börjar alltid med patientens berättelse och följs upp men en noggrann och systematisk klinisk undersökning för att ringa in orsaken till patientens smärta. Ultraljudsundersökningar och ultraljudsguidade diagnostiska blockader med bedövningsmedel används ibland för att ytterligares skärpa diagnostiken och förstå smärtorsak. Röntgen- eller magnetkameraundersökning med riktade frågeställningar kan ibland ge kompletterande information om smärtorsak samt utesluta andra bakomliggande orsaker. Noggrann och systematisk utredning är tidskrävande och det är viktigt att förstå att samma smärtorsak kan ge olika typer av besvär hos olika patienter.

Lokal smärta i ländrygg kan vara bandformad, utbredd eller punktformad. Smärtan kan vara ihållande eller komma och gå. Smärtan kan vara återkommande på samma lokalisation eller vara skiftande, t ex byta sida av ryggen. Vissa ryggsmärtor är sämre i sittande och stående men förbättras vid rörelse, Andra smärtor gör mer ont i aktivitet och lindras av vila. Vissa gör mest ont på kvällen eller natten och lindras på dagen. Hur din smärta har uppkommit, utvecklats och presenterar sig är viktiga pusselbitar för att så småningom kunna ställa en korrekt diagnos.

Vanliga exempel på smärta från ländryggen är diskbuktningar, diskbråck, spinal stenos, rotkanalstenos, facettledsartros, ligamentsmärta.

Ischias innebär att den stora nerven ischiadicus som bildas av nervrötter i nedre delen av ländryggen och som går genom sätet och ned på baksidan av benet, påverkas av någon slags inklämning eller inflammatorisk retning. Ofta består denna inklämning av en buktande disk i nedre delen av ländryggen, men nerven kan även påverkas av trånga passager eller tryckande strukturer i sätesnivå. Olika delar av ryggen och benet kan påverkas beroende på vilken nivå en buktande disk är belägen.

 

Hur behandlas ryggsmärta & ischias?

  • Att känna igen typiska mönster och utesluta differentialdiagnoser är nödvändigt för att kunna föra utredningen framåt. Vad utlöste smärtan? Var sitter smärtan? Är smärtan lokal eller utbredd? Varierar den i intensitet eller lokalisation? Uppstod smärtan akut eller kom den smygande? Har patienten ont i vila eller i rörelse? Förvärras eller förbättras smärtan i sittande, stående, gående, liggande?
  • Att lyssna på patienten, utreda systematiskt, använda dynamisk ultraljudsundersökning och ultraljudsguidade diagnostiska blockader gör att en stor del av ryggsmärta går att ringa in och behandla. Om en underbyggd diagnos saknas, kan patienten inte erbjudas en riktad behandling.
  • Diskbuktningar/-bråck läker ofta av sig själv, men kan innebära ett stort lidande under många månader. Ofta är fysioterapi och smärtlindrande tabletter otillräckliga. Ryggkirurgi kan komma i fråga vid besvär som ej läker eller då det akut föreligger risk för permanent nervskada/funktionsnedsättning.
  • Ultraljudsguidad sakral epidural (kortisonlösning som injiceras kring diskar och nervrötter via injektion i en öppning ovanför svanskotan) eller ultraljudsguidad selektiv kortisoninjektion kring nervrötter, kan ge många patienter en uttalad smärtlindring under tiden besvären självläker eller som en upprepad underhållsbehandling då annan smärtlindring ej går att få.
  • Metodica Specialistläkare har många års erfarenhet av att framgångsrikt utföra ultraljudsguidade nervrotsinjektioner med extra skonsam och säker teknik. Ingreppet är smidigt och går relativt snabbt. En mycket viktig säkerhetsaspekt är att behandlingen utförs med icke-partikulärt kortison för att utesluta risken att kortisonkristaller fastnar i små blodkärl.
  • Ultraljudsguidade injektioner i smärtgivande facettleder eller smärtgivande ligamentstrukturer är andra typer av smärtlindrande behandlingar som Metodica Specialistläkare erbjuder dig som patient.

Dr Niklas Wångdahl, specialistläkare i allmänmedicin, har nära 20 års erfarenhet av smärtutredning, smärtlindring och behandling av ryggsmärta/ischias. Välkommen att boka tid i dag för utredning och behandling i Stockholm.

Har du frågor eller vill du boka en tid?