Skip to main content

Ortopedisk medicin Stockholm

Letar du efter en vårdgivare inom ortopedisk medicin Stockholm? Metodica Specialistläkare är en klinik i centrala Stockholm med inriktning på muskulo-skeletal medicin, ultraljudsdiagnostik och injektionsbehandling. Särskilj ortopedisk medicin från ortopedisk kirurgi.

VAD ÄR ORTOPEDISK MEDICIN?

Först, vad är skillnaden mellan ortopedisk medicin och ortopedisk kirurgi? Ortopedisk medicin handlar om diagnostisering och icke operativ behandling av rörelseorganens skador, sjukdomar och smärttillstånd. Ortopedisk medicin handlar alltså inte om kirurgi. Läkaren med fördjupad kompetens inom ortopedisk medicin riktar in sig på behandling av kroppens mjukdelar som muskler, senor, ledband, ledkapslar, diskar, nerver i nacke, bröstrygg och ländrygg. Målsättningen med ortopedisk medicin är att lindra smärtan och hjälpa patienten att fungera normalt.

RÄTT SMÄRTLINDRING GENOM RÄTT DIAGNOS

Till oss kommer många patienter som inte är nöjda med den vård de sökt tidigare; de har vare sig fått korrekt diagnos eller rätt smärtlindring för sina besvär. Ofta har de sökt vård vid upprepade tillfällen, men har tyvärr fortfarande ont. Utifrån patientens sjukhistoria och genom en metodisk undersökning, lägger vi samman informationen till en klinisk bild. Läkare inom ortopedisk medicin har lärt sig att urskilja olika mönster som en viss typ av besvär ger upphov till. Genom ortopedisk medicin har vi hjälpt många patienter att förstå orsaken till smärtan och att behandla den framgångsrikt.

LÅNG ERFARENHET INOM ORTOPEDISK MEDICIN

Bakom kliniken Metodica Specialistläkare står dr Niklas Wångdahl, specialist i allmänmedicin och med nära 20 års erfarenhet av ortopedisk medicin, muskulo-skeletal medicin, idrottsmedicin, diagnostiskt ultraljud och ultraljudsguidade mini-invasiva interventioner. Välkommen att boka tid i dag för utredning och behandling inom ortopedisk medicin Stockholm.