Hälsenebesvär

Om hälsenebesvär

Uppdrivning av hälsenans mittportion sk mittportionsstendinos är en vanlig orsak till hälsenesmärta och där en bakomliggande orsak inte sällan är löpning. Besvären som är belastningsutlösta börjar ofta som en inflammatorisk process men övergår relativt snabbt över i ett kroniskt smärttillstånd.

 

De senaste årens forskning har visat att smärta och svullnad genereras från hälsenans framsida där onormal kärl- och nervinväxt kan identifieras med ultraljudsundersökning. Smärta vid hälsenans infästning eller svullnad på hälens baksida kan bero på lokal retning av hälsenefästet, djupa eller ytliga slemsäcksinflammationer och ibland en benpåväxt som kallas Haglunds sjukdom.

Hur behandlas hälsenebesvär?

Behandlingen består initialt av minskad provokation/förändrad aktivitet. Egenbehandling i form av belastade tåhävningar och fysioterapi i form av t ex stötvågsbehandling är vanliga behandlingsupplägg.

 

Ofta är smärtan i sig ett hinder för att påbörja en riktad paramedicinsk rehabilitering.

 

I en utredningsfas är det  A och O att arbeta metodiskt, utföra en bred klinisk undersökning samt att förstå och kunna differentiera mella olika smärtmönster. Ultraljudsguidade  blockader med lokalbedövningsmedel används för att ytterligare förstärka diagnostiken.

 

Om besvären kvarstår utan förbättring efter 6 veckor med strukturerat och metodiskt tåhävsprotokoll kan en ultraljudsguidad nålskrapning och vätsketöjning av hälsenans framsida komma i fråga.

 

Alternativt kan ultraljudsguidade skelroseringsbehandlingar riktas mot samma strukturer.

 

Ingreppet kräver inga speciella förberedelser och utförs i lokalbedövning. Efter ingreppet erhåller patienten ett behandlingsprotokoll och återbesök efter 14 dagar för kontroll.

 

Vid infästningstendinos eller vid slemsäckinflammationer kan olika former av ultraljudsguidade nålbehandlingar och kortisoninjektioner testas.

 

Haglunds sjukdom kräver ofta ett kirurgiskt ingrepp där den utstående delen av hälbenet mejslas bort.

Dr Niklas Wångdahl, specialistläkare i allmänmedicin, har nära 20 års erfarenhet av smärtutredning, smärtlindring och hälsena smärta behandling och får fina omdömen från många nöjda patienter. Välkommen att boka tid i dag för utredning och behandling av smärta i hälsenan.

Har du frågor eller vill boka en tid?