Skip to main content

Metodica Specialistläkare utreder och behandlar pudendusneuralgi med olika varianter av ultraljudsguidade interventioner. Fördjupad information om nervinklämningar och icke kirurgiska behandlingsmedtoder. För mer information var god kontakta Metodica Specialistläkare eller boka ett konsultationsbesök.