Skip to main content

Metodica Specialistläkare utreder och behandlar olika former av deep gluteal syndrome inkl piriformissyndrom med olika varianter av ultraljudsguidade interventioner. För mer information var god kontakta Metodica Specialistläkare.