Skip to main content

Metodica Specialistläkare handlägger myositis ossificans (förbening av muskelblödning) med systematisk utredning. För mer information var god kontakta Metodica Specialistläkare eller boka ett konsultationsbesök.