Skip to main content

Metodica Specialistläkare utreder och behandlar olika former av ligamentsmärta med olika varianter av ultraljudsguidade interventioner. För mer information var god kontakta Metodica Specialistläkare.