Skip to main content

Utredningsprocessen hos Metodica Specialistläkare:

”En systematisk utredning med tid för eftertanke är ofta en förutsättning för en korrekt diagnos”.

”En korrekt diagnos är ofta en förutsättning för en framgångsrik behandling”.

Läs mer om Utredningsprocessen hos Metodica Specialistläkare under Verksamhetsfiliosofi och Driftsform och Priser.