Skip to main content

Metodica Specialistläkare handlägger olika typer av smärta från SI-led (sakro-iliakaled) med systematisk utredning. Vid fastställd och symptomgivande diagnos kan Metodica Specialistläkare erbjuda olika varianter av ultraljudsguidade interventioner. För mer information var god kontakta Metodica Specialistläkare.