Skip to main content

Metodica Specialistläkare utreder och behandlar olika former av revbenssmärta med olika varianter av ultraljudsguidade interventioner. För mer information var god kontakta Metodica Specialistläkare.