Skip to main content

Metodica Specialistläkare utreder och behandlar olika typer av occipitalisneuralgi med olika varianter av ultraljudsguidade interventioner. För mer information var god kontakta Metodica Specialistläkare.