Skip to main content

Metodica Specialistläkare utreder och behandlar impingement/slemsäcksinflammation i axel med olika varianter av ultraljudsguidade interventioner.  För mer information var god kontakta Metodica Specialistläkare.