Skip to main content

Metodica Specialistläkare handlägger golfarmbåge/medial armbågssmärta med systematisk utredning. Vid fastställd och symptomgivande diagnos kan Metodica Specialistläkare erbjuda olika varianter av ultraljudsguidade interventioner. För mer information var god kontakta Metodica Specialistläkare.