Skip to main content

Metodica Specialistläkare utreder och behandlar ACNES och andra former av kronisk bukväggssmärta med olika varianter av ultraljudsguidade interventioner. För mer information var god kontakta Metodica Specialistläkare.