Metodik

Metodica Specialistläkare bedriver utredning som ett systematiskt detektivarbete där en noggrann sjukhistoria och en bred klinisk undersökning utgör grundläggande verktyg för att förstå patientens besvär.

På kliniken finns direkt tillgång till ultraljudsundersökning och ultraljudsguidade diagnostiska injektioner som vid behov används för att öka förståelsen och ringa in orsaken till patientens besvär.

Remiss till provtagning och magnetkameraundersökning utförs då det bedöms kunna föra en utredning vidare.

Metodica Specialistläkare erbjuder olika former av läkemedelsbehandling både via recept och via injektion.

Kliniken har lång erfarenhet av ultraljudsguidade injektioner i hela rörelseapparaten inklusive nacke, rygg och bäcken.

Utvalda patienter erbjuds mini-invasiva och ultraljudsguidade nålintenventioner vilket kan vara ett skonsamt alternativ till kirurgiska ingrepp.

Metodica Specialistläkare samarbetar och bedriver kunskapsutbyte med utvalda läkare och forskare samt med fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer.

Metodica Specialistläkare följer den senaste forskningen, deltar på kongresser och strävar alltid efter att använda uppdaterade, säkra och skonsamma behandlingsmetoder.

Läs mer om verksamheten, diagnoser och behandlingsmetoder.