Om Metodica Specialistläkare

Har du besvär men ej fått någon ordentlig diagnos? Har du fått behandling men ej blivit bättre?  Önskar du en second opinion?

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet av systematisk utredning och behandling av lokaliserad smärta i rörelseapparaten. Noggrann sjukhistoria, systematisk undersökning, ultraljudsdiagnostik och ultraljudsguidade injektioner används för att ringa in och behandla smärtande strukturer.

Metodica Specialistläkare är en nyöppnad klinik i centrala Stockholm med inriktning på muskulo-skeletal medicin, ultraljudsdiagnostik och injektionsbehandling. Kliniken är en av få läkarkliniker i Sverige som är specialiserad på utredning och behandling av lokala smärttillstånd i rörelseapparaten som ej kräver kirurgisk åtgärd.

Kliniken handlägger smärttillstånd från käkled till tåled inklusive i rygg, nacke, bäcken. Exempel på smärtgivande strukturer är leder, ledkapslar, ligament, senor, muskler, senskidor, slemsäckar, inklämning av nerver, nervrötter, diskar.

Metodica Specialistläkare lägger tyngdpunkten på systematisk och stringent utredning, korrekt diagnostik och individuell behandling.

Kliniken erbjuder även second opinion av lokaliserad smärta i rörelseapparaten där tidigare utredning och behandlingsinsatser ej givit ett tillfredsställande resultat.

Verksamheten bedrivs enligt principer för evidensbaserad medicin och strävar efter att hålla sig i framkant vad gäller nya rön inom området muskulo-skeletal medicin.

Metodica Specialistläkare har som målsättning att återkommande kunna erbjuda patienter tidsbokning utöver normal kontorstid, dvs tidiga morgnar, kvällar samt helger.

Verksamheten drivs helt i privat regi utan avtal med landstinget. Frikort gäller således inte. Privatbetalande patienter bekostar själva extra utredningsinsatser (t ex röntgen, magnetkameraundersökning och provtagning).

Kliniken ligger i ljusa lokaler mitt i centrala Stockholm, ett stenkast från T-banestation Hötorget. Lokalbussar stannar utanför porten och det finns goda parkeringsmöjligheter i närliggande garage.

Dr Niklas Wångdahl

Bakom Metodica Specialistläkare står dr Niklas Wångdahl, specialist i allmänmedicin.

Dr Wångdahl har vidareutbildning och lång erfarenhet inom muskulo-skeletal medicin, idrottsmedicin, diagnostiskt ultraljud och ultraljudsguidade injektioner och nålinterventioner.

Dr Wångdahl har avlagd specialistexamen enligt SFAM (Svensk förening för allmänmedicin), läkarspecifik examen inom Orthopaedic Medicine International (OMI), examen inom MSK ultraljud samt steg 2 utbildning inom Idrottsmedicin.

Som konsultläkare har Dr Wångdahl bedrivit mottagning inom muskulo-skeletal medicin under flera år och öppnar i september 2019 verksamhet i egen regi.

”Varje patient och sökorsak är unik. Jag träffar ofta patienter som saknar ordentlig utredning eller förklaring till sina besvär. Hos Metodica Specialistläkare lägger vi tyngdpunkten på en systematisk utredning för att kunna erbjuda en riktad behandling”. /Niklas Wångdahl, grundare av Metodica Specialistläkare.


Dr Niklas Wångdahl

Läs mer om verksamheten, diagnoser och behandlingsmetoder.