Bokning & kontakt

Metodica Specialistläkare utreder och behandlar vuxna patienter med lokaliserade besvär i rörelseapparaten som ej kräver kirurgisk åtgärd.  Samarbete påbörjas via ett inledande bedömningsbesök. Därefter fattas beslut om vidare utrednings- och behandlingsinsatser.

Mottagningen ligger centralt i Stockholm city med adress Kungsgatan 48, mitt emot Hötorget.

Metodica Specialistläkare har som målsättning att återkommande kunna erbjuda patienter tidsbokning utöver normal kontorstid, dvs tidiga morgnar, kvällar samt helger.

Verksamheten drivs helt i privat regi utan avtal med landstinget. Frikort gäller således inte. Inga krav på remiss. Privatbetalande patienter bekostar själv extra utredningsinsatser (t ex röntgen, magnetkameraundersökning och provtagning).

Metodica Specialistläkare utreder/behandlar ej kroniska generaliserade smärttillstånd med inslag av central sensitisering eller psykosocial pålagring. Dessa patienter hänvisas till smärtklinik med multimodal kompetens. Långtidssjukskrivning och förnyelse av annan förskrivares recept ligger utanför klinikens verksamhetsområde.

Kontakt:

Enklaste sättet att komma i kontakt med Metodica Specialistläkare är via info@metodicaspecialistlakare.se Här kan enklare frågeställningar besvaras. Ofta hänvisas kunden till att boka nybesök för närmare bedömning.

På grund av krav på ökad säkerhet och patientsekretess sker all kommunikation med etablerade patienter via återbesök, dubbelkrypterad e-post eller telefon.

Bokning:

Metodica Specialistläkare tillämpar tidsbokning via Boka Direkt som är Sveriges ledande bokningssystem för privat vård och hälsa. Betalning sker i samarbete med Klarna vilket möjliggör olika alternativ till direkt- eller delbetalning. Betalningen inleds i samband med bokningen men beloppet flyttas inte förrän efter behandlingstillfället. Sker avbokning senare än 24 timmar före avtalad tid debiteras hela beloppet, vid tidigare avbokning avbryts betalningen. 

Sjukvårdsförsäkring:

Om du har en sjukvårdsförsäkring kan du höra efter med ditt försäkringsbolag om det finns ett avtal med Metodica Specialistläkare. Ett flertal försäkringsbolag erbjuder ersättning i efterhand mot uppvisat kvitto. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Läs mer om verksamheten, diagnoser och behandlingsmetoder.