Metodica Specialistläkare

Specialiserade på utredning och behandling av lokala smärttillstånd i rörelseapparaten

Muskulo Skeletal Medicin

Muskulo-skeletal medicin är en utrednings- och behandlingsmetodik för strukturell smärta i rörelseapparaten inklusive rygg, nacke och bäcken. Tyngdpunkten ligger på systematisk och stringent utredning, korrekt diagnostik och individuella behandlingsinsatser.

Detektivarbete

Hos oss får du snabb hjälp och ett stort engagemang. Vi är en privat klinik som bedriver utredning som ett systematiskt detektivarbete, där din sjukhistoria och en bred klinisk undersökning utgör grundläggande verktyg.

Second Opinion

Många patienter som kommer hit upplever att tidigare vårdgivare inte tagit deras smärta på allvar. Ofta har de sökt vård vid upprepade tillfällen utan att ha blivit hjälpta; de har fortfarande ont. Vi undersöker systematiskt för att kunna ställa diagnos och ge förslag på optimerad behandling.

Tillstånd vi behandlar

Till oss kommer patienter med besvär som exempelvis frozen shoulder, ischias, tennisarmbåge, löparknä, hälsenesmärta, slemsäcksinflammationer, rygg- och nacksmärta, diskbråck, artros eller vid inklämning av perifera nerver.

Diagnostisk injektion

Ultraljudsguidad injektion med bedövningsmedel är en metod för att kunna säkerställa eller utesluta om en specifik struktur ger upphov till smärta. Diagnostisk injektion kan i vissa fall vara helt avgörande för att föra en utredning framåt.

Injektionsbehandling

Injektionsbehandling med ultraljudsguidning är en metod då läkaren tillför en liten mängd läkemedel lokalt (men med stor effekt där det gör nytta).

Ultraljudsundersökning

Ultraljudsguidning används för att styra nålspetsen med millimeterprecision till rätt målstruktur. Vi arbetar med Sonosite X-porte, ett av marknadens mest moderna system för diagnostiskt och interventionellt ultraljud. Det är en snabb och säker metod utan onödiga risker.

I säkra händer

Metodica Specialistläkare följer den senaste forskningen, deltar på kongresser och strävar alltid efter att använda den modernaste, säkraste och skonsammare tekniken och vid olika former av interventioner.

RÄTT TYP AV VÅRD

Metodica Specialistläkare bedriver utredning som ett systematiskt detektivarbete där en noggrann sjukhistoria och en bred klinisk undersökning utgör grundläggande verktyg för att förstå patientens besvär.

2
1

OM VERKSAMHETEN

Metodica Specialistläkare är en klinik med inriktning på muskulo-skeletal medicin. Muskulo-skeletal medicin omfattar systematisk utredning och behandling av lokala smärttillstånd i rörelseapparaten som ej kräver kirurgisk åtgärd.