Metodica Specialistläkare

Välkommen till Metodica Specialistläkare.

Muskulo Skeletal Medicin

Muskulo-skeletal medicin är en utrednings- och behandlingsmetodik för strukturell smärta i rörelseapparaten inklusive rygg, nacke och bäcken. Tyngdpunkten ligger på systematisk och stringent utredning, korrekt diagnostik och individuella behandlingsinsatser.

Detektivarbete

Metodica Specialistläkare bedriver utredning som ett systematiskt detektivarbete där en noggrann sjukhistoria och en bred klinisk undersökning utgör grundläggande verktyg för att förstå patientens besvär.

Second Opinion

Besväras du av lokaliserad/strukturell smärta i rörelseapparaten och upplever att du ej fått en ordentlig förklaring eller tillräckligt med hjälp? Metodica Specialistläkare erbjuder second opinion för att om möjligt kunna ställa en diagnos och ge förslag på en optimerad behandling.

Ultraljudsundersökning

Metodica Specialistläkare arbetar med Sonosite X-porte, ett av marknadens mest moderna system för diagnostiskt och interventionellt ultraljud.

Diagnostisk injektion

Ultraljudsguidad injektion med bedövningsmedel är en metod för att kunna säkerställa eller utesluta om en specifik struktur ger upphov till smärta. Diagnostisk injektion kan i vissa fall vara helt avgörande för att föra en utredning framåt.

Injektionsbehandling

Injektionsbehandling med ultraljudsguidning är en metod då läkaren tillför en liten mängd läkemedel lokalt (men med stor effekt där det gör nytta).

Ultraljudsguidade interventioner

Ultraljudsguidning används för att kunna styra nålspetsen med millimeterprecision till rätt målstruktur. Ultraljudsguidning är en modern, snabb och säker metod utan onödiga risker eller onödig exponering för röntgenstrålning eller kontrastmedel.

Säkerhet

Metodica Specialistläkare följer den senaste forskningen, deltar på kongresser och strävar alltid efter att använda den modernaste, säkraste och skonsammare tekniken och vid olika former av interventioner.

RÄTT TYP AV VÅRD

Metodica Specialistläkare bedriver utredning som ett systematiskt detektivarbete där en noggrann sjukhistoria och en bred klinisk undersökning utgör grundläggande verktyg för att förstå patientens besvär.

2
1

OM VERKSAMHETEN

Metodica Specialistläkare är en nyöppnad klinik med inriktning på muskulo-skeletal medicin. Muskulo-skeletal medicin omfattar systematisk utredning och behandling av lokala smärttillstånd i rörelseapparaten som ej kräver kirurgisk åtgärd.